Felszíni parkolás költségei Sopronban

Németh Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010, 2011 és 2012 évre vonatkozóan a fizetős felszíni parkolásból befolyt összegeket (bérlet eladásból, jegy eladásból, büntetésekből, stb. befolyt tételek), valamint a parkolási rendszerre költött kiadásokat (üzemben tartás, parkolóőrök bére, stb.) évenkénti összesítésben.
Ezen kívül a tegnap (2012.11.29.) elfogadott parkolási díjak emelésének tekintetében a 2013-ra tervezett bevételeket és kiadásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 30.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

Az Ön által előterjesztett közérdekű adatigényléssel kapcsolatban - az
Infotv. 30.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - tájékoztatom, hogy
a kért adatok SMJV Önkormányzatának költségvetési rendeleteiben, a fél és
I-III. negyedéves tájékoztatókban, illetve zárszámadási rendeleteiben
megtalálhatók. A rendeletek Sopron MJV hivatalos honlapján megtalálhatók
és mindenki számára megismerhetők. A 2012. évi parkolással kapcsolatos
bevételek, illetve kiadások tény adatait a 2012. év zárszámadási rendelete
fogja tartalmazni. A 2013. évre tervezett parkolási bevételek és kiadások
vonatkozásában pedig a 2013. évi költségvetési rendelet határoz meg
előirányzatot. E két utóbbi jogszabály megalkotására még nem került sor.

            Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Csaba:
Csak a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Parkolás

A(z) Sopron Holding részére Németh Csaba által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei