Feltételes szabdságra bocsátásból kizárt fegyházra ítéltek száma

Tóth Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tóth Balázs

Delivered

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre az adatigénylés benyújtásának napján jogerősen fegyház büntetésüket töltő elítéltek kapcsán az alábbi adatokat:

1. Hány fő tölti a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetését a nevezett végrehajtási fokozatban?
2. Hány fő esetében kizárt a feltételes szabadságra bocsátás a jogerős ítélet alapján a nevezett végrehajtási fokozatban ?
3. Hány fő kezdte meg a büntetése letöltését az 1. és a 2. pontokban foglaltak közül 2011. január 1-je óta?
4. Hány főt ítéltek el többszörös visszaesőként az 1. , a 2. és a 3. pontokban foglaltak közül ?
5. Hány főt ítéltek el erőszakos többszörös visszaesőként az 1. , a 2. és a 3. pontokban foglaltak közül?

Kérem, hogy amennyiben a feltett kérdéseknek csak egy részével kapcsolatban kezelnek adatot, de más állami szervtől az adatok megismerhetők, nevezzék meg, hogy kit kereshetek meg kérdéseimmel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 28.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Pomázi Dr. Anna
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága


Attachment 2693 Adatszolg ltat s.pdf
208K Download View as HTML


Tisztelt Tóth Balázs!

 

Mellékelten továbbítom a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részére elektronikus üzenetben küldött beadványára kelt választ.

 

Tisztelettel: dr. Pomázi Anna

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Balázs:
Csak a(z) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Létszámi adatok

A(z) Szegedi Fegyház és Börtön részére Soós Diána által

Létszámi adatok

A(z) Váci Fegyház és Börtön részére Szász Erik által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei