feltöltés a Római-parton

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Becker András

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Budapest 3.kerület Kossuth Lajos üdülőpart 116. számú ingatlannal szemben tavaly a hullámteret több száz négyzetméteren feltöltötték. Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdésekre kérem a Tisztelt Igazgatóság válaszát:
- az igazgatóság engedélyezte-e a mondott feltöltést
- amennyiben nem, kinek a feladata az illegális feltöltéssel kapcsolatban eljárni
- amennyiben igen, úgy kérem, szíveskedjenek részemre az engedélyező határozatot elektronikus másolatban megküldeni

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 24.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság!

A vonatkozó jogszabályok értelmében a közintézményeknek azonnal, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnia kell a hozzájuk címzett közérdekű adatigénylésére. Ez a határidő jelen esetben április 8-án lejárt. Ennek értelmében kérem, szíveskedjenek haladéktalanul válaszolni a "feltöltés a Római-parton"-tárgyú adatigénylésemre

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei