Felújítási- és építési munkákkal kapcsolatos szerződéslista

Katona Fruzsina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Katona Fruzsina

Delivered

Tisztelt SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2010-től jelen adatigénylés teljesítéséig, szerkeszthető Excel-táblázatban a Szollak Kft. önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos építési- és felújítási munkára kötött szerződéseinek listáját a szerződéskötés idejének, a szerződés tárgyának és összegének, teljesítés helyének, valamint a szerződéses partner nevének megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 27.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Hivatkozása ide

Feladó: Katona Fruzsina

Delivered

Tisztelt SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Az Szollak Kft-nek szabott határidő a tegnapi napon, április 11-én lejárt, kérem haladéktalanul küldjék meg számomra a kért adatokat. Ellenkező esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 12.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Hivatkozása ide

Feladó: KiMitTud admin

Az adatgazda kérésére továbbított válasz.

 

Tisztelt Cím!

 

Mellékelten megküldjük Katona Fruzsina által kért adatigénylésre készített
kimutatást Excel illetve PDF formátumban.

 

Tisztelettel:

Szollak Kft.

 

A csatolmányok elérési helye:
[1]https://drive.google.com/open?id=0Bw4ADi...

[2][IMG] Mentes a vírusoktól. [3]www.avast.com

References

Visible links
1. https://drive.google.com/open?id=0Bw4ADi...
2. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
3. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Katona Fruzsina:
Csak a(z) SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei