Felújítási munkálatok szerződései, költségei

Ivány Borbála küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Ivány Borbála

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Budapest III. kerület 1038 Kert sorban 2016. március-áprilisban végzett vízelvezető árok és járda felújítási munkáira vonatkozó
- szerződéseket,
- tételes költségvetését,
- az elvégzett munka műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvét,
- az elvégzett munka tényleges költségeinek elszámolását, és
- a munkákkal kapcsolatos előzetes lakossági, társadalmi egyeztetésre vonatkozó dokumentációt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 1.

Üdvözlettel: Ivány Endre

Hivatkozása ide

Feladó: Páhn Bernadett Mária
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
31K Download

Attachment 1643 001.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment KBT Kft..pdf
547K Download View as HTML


Tisztelt Iványi úr!

 

 

Hivatalomhoz 2016. május 1. napján érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakról
tájékoztatom:

 

1038 Budapest, Kert sorban 2016. március-áprilisában végzett karbantartási
munkálatokat a Pannon, Penta, KBT Kft. konzorciális  szerződés terhére
kiadott megrendelés alapján KBT Kft. végezte.

A szerződés, a tételes költségvetés és az elvégzett munka tényleges
költségei e levél mellékleteként csatolásra kerültek. Az elvégzett munka
jellege karbantartás, amihez átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele nem
szükséges. A munkákkal kapcsolatos előzetes lakossági, társadalmi
egyeztetés szintén nem szükséges, a karbantartás elvégzése lakossági
kérelemre történt.

 

 

Üdvözlettel:

Páhn Bernadett

Jegyzői referens

Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Titkárság

Tel: 437-85-25

e-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ivány Borbála:
Csak a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei