Felújítási tervek

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Tisztelt Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy 1991. és 2015. december 31. között a turai Schossberger-kastélyra milyen felújítási terveket adtak be!

Kérem, ezeknek a terveknek a dokumentumait küldjék meg számomra!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 15.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
Átlátszó szerkesztősége

Hivatkozása ide

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

Tisztelt Csikász Brigitta!

Hivatkozással a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központhoz (a továbbiakban: Forster Központ) 2015. január 15. napján megküldött, "Közérdekű adat igénylés - Felújítási tervek" tárgyú alábbi elektronikus levelére, a következőkről tájékoztatom.

1. A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) rendelkezései alapján az építészeti alkotások tervei szerzői jogi védelemben részesülnek.

2. Az Szjt. 31. § (1) értelmében a szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben.

3. Az Szjt. 15/A. § alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű közérdekű adatként vagy közérdekből nyilvános adatként való megismerésére irányuló igényt a szerző személyhez fűződő jogainak védelme érdekében az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylő által kívánt forma és mód helyett - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőben - a mű közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részei megtekintésének lehetővé tételével is teljesítheti.

A fentiekre figyelemmel a Forster Központ a Tura, Schossberger-kastéllyal kapcsolatban rendelkezésre álló, egy darab felújítási terv közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részeinek megtekintését a Forster Központ székhelyén (1041 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.) biztosítja az Ön számára. A megtekintés során a felújítási terv személyes adatokat nem tartalmazó, az eredetivel egyebekben minden tekintetben megegyező dokumentáció tartalmát megismerheti, azonban arról másolatot, fényképfelvételt nem készíthet.

Amennyiben meg kívánja tekinteni a Tura, Schossberger-kastéllyal kapcsolatban rendelkezésre álló felújítási terv közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részeit, kérem jelezze a Forster Központ felé a megtekintés időpontját, hogy a Forster Központ munkatársai előkészíthessék a dokumentumokat.

Üdvözlettel:

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Csikász Brigitta" <[FOI #5969 email]>
Címzett: "Közérdekű adat igénylések Forster Központ adatgazdánál" <[Forster Központ request email]>
Elküldött üzenetek: Péntek, 2016. Január 15. 9:33:43
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Felújítási tervek

Tisztelt Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy 1991. és 2015. december 31. között a turai Schossberger-kastélyra milyen felújítási terveket adtak be!

Kérem, ezeknek a terveknek a dokumentumait küldjék meg számomra!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 15.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
Átlátszó szerkesztősége

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #5969 email]

Ha a(z) Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nem a(z) [Forster Központ request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Köles Mihály hozzászólt ()

Tiszteletben tartva a szerzői jogokat, csak arra lennék kíváncsi, hogy a felújítás után milyen funkciót szánnak a turai kastélynak.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Külföldi utazások

A(z) Belügyminisztérium részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei