Felvett 69000 000 millió Ft hitelről . Kérném a hitelt felvételt igazoló bizonylatokat

Deák Ferenc küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre felvett 69000 000 millió Ft hitelről .
Kérném a hitelt felvételt igazoló bizonylatokat és a lakosság által tett nyilatkozatokat a kamat átvállalására .
(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 30.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Sent request to Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat again, using a new contact address.

Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat

2017-03-30 16:52 időpontban Deák Ferenc ezt írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

A Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat 2015
augusztus hónapban vette fel a 69 millió forint hitelt abból a célból,
hogy azt fedezetként átadja az Agglomerációs Társulásnak a beruházással
kapcsolatos kifizetetlen számlák kifizrtésére.
Az érdekeltségi hozzájárulásokat a lakosság mintegy 85 %-a Fundamenta
előtakarékosság keretében biztosította.
A számlák kifizetéséhez a szerződések 2015-ben még nem voltak
feloldhatók - átmeneti megoldásként - hitelt kellett felvenni. Ez a
finanszírozási megoldás már 2011-ben az alakuló ülésen is elhangzott.
Ezen az ülésen Ön is jelen volt.
Az alkuló ülésen elhangzott, hogy az akkor még 271 ezer forint/ingatlan
érdekeltségi hozzájárulás hogyan került megállapításra, vagyis ebben az
összegben is szerepelt a beruházás finanszírozáshoz szükséges hitel
kamata is.

A hitelt 2016 augusztus hónapban visszafizette a Társulat a
pénzintézetnek, jelenleg semmilyen tartozása nincs.

A hitel dokumentációját nem áll módomban megküldeni, a hitel felvétele
teljesen szabályosan, közjegyzői ellenjegyzéssel készült.
Felhasználása pedig , amint azt fentiekben leírtam, átutalásra került
az Agglomerációs Társulásnak.

A 69 millió forint hitel felvételről, illetve a 153 erez forint/ingatlan
érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról Önnek megküldtük a Közgyűlés
jegyzőkönyvét. Ez a jegyzőkönyv az Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság részére is megküldésre került.

A bizonylatok másolatban történő megküldésére nincs lehetőségem,
véleményem szerint nem közérdekű adat.
A Közgyűlésnek a Társulat minden évben beszámol a működésről, a
gazdálkodásról, az Egyszerűsített Éves beszámolót megtárgyalja és
elfogadja. Az Ellenőrző Bizottság pedig folyamatosan ellenőrzi a
működést és a gazdálkodást.

Tisztelettel:

Szabó Béláné
Társulat elnöke

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a felvett 69000 000 millió Ft hitelről .
Kérném a hitelt felvételt igazoló bizonylatokat és a lakosság által tett nyilatkozatokat a kamat átvállalására .A felvett hitelt teljes összegének felhasználását és az átadási dokumentumokat kinek mennyit mikor és hol ??
(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Az adatigénylésemet az elsődleges igényem és a kiegészítés alapján továbbra is fenn tartom !

Kérném a hitelt felvételt igazoló bizonylatokat és a lakosság által tett nyilatkozatokat a kamat átvállalására .A felvett hitelt teljes összegének felhasználását és az átadási dokumentumokat kinek mennyit mikor és hol ??

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 9.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat's handling of my FOI request 'Felvett 69000 000 millió Ft hitelről . Kérném a hitelt felvételt igazoló bizonylatokat'.

[ ITT ÍRJA LE PANASZÁNAK RÉSZLETEIT ]
Az adatgazda megtagadja a kért közadat kiadását !
Kérem ennek felül vizsgálatát .
Több alkalommal kértem belső felülvizsgálatot választ nem kaptam!
A rendszer a 15 napos lejárt időről választ nem küld .
Adat igényem után semmi értesítést nem kapok .

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/felv...

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat

Tisztelt Deák Ferenc!

Fenti tárgyú levelét, hogy 2017 április 7-én megválaszoltam. Kérem
szíveskedjék azt tudomásul venni.

Tisztelettel:

Szabó Béláné
Elszámoló Bizottság elnöke

Hivatkozása ide

Feladó: Deák Ferenc

Delivered

Tisztelt Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 13.
Tisztelt címzett az alábbi választ kaptam melyet nem fogadok el mert össze vissza elentmondások szerepelnek az ön által le írtakban

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

A Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat 2015 augusztus hónapban vette fel a 69 millió forint hitelt abból a célból,hogy azt fedezetként átadja az Agglomerációs Társulásnak a beruházással kapcsolatos kifizetetlen számlák kifizertésére.
Az érdekeltségi hozzájárulásokat a lakosság mintegy 85 %-a Fundamenta előtakarékosság keretében biztosította.
A számlák kifizetéséhez a szerződések 2015-ben még nem voltak
feloldhatók - átmeneti megoldásként - hitelt kellett felvenni. Ez a
finanszírozási megoldás már 2011-ben az alakuló ülésen is elhangzott.

------------------------Erre nem kaptam semmi jegyzőkönyvet az elhangzottakról állítása valótlan . Lakosok tájékoztatása nem volt meg !!---------------------

Ezen az ülésen Ön is jelen volt.
Az alkuló ülésen elhangzott, hogy az akkor még 271 ezer forint/ingatlan érdekeltségi hozzájárulás hogyan került megállapításra, vagyis ebben az összegben is szerepelt a beruházás finanszírozáshoz szükséges hitel kamata is.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ezen az ülésen honnan tudta hogy a projektre megítélt összeg és a lakossági megtakarítás rendelkezésre áll e majd ???
--------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt 2014 év végén 95 % támogatottságú volt ezt követően a NFM ki egészítette az összeget 100% támogatottságúra ami azt jelenti hogy lakossági önrészre nem volt szükség . Önök ezt a lakosság által megtakarított pénzzel úgy rendelkeztek mint sajátjukkal ön a VKT elnöke és az agglomerációs társulat elnöke.---------------------------------------------------------------------------------
A hitelt 2016 augusztus hónapban visszafizette a Társulat a
pénzintézetnek, jelenleg semmilyen tartozása nincs.

A hitel dokumentációját nem áll módomban megküldeni, a hitel felvétele
teljesen szabályosan, közjegyzői ellenjegyzéssel készült.
Felhasználása pedig , amint azt fentiekben leírtam, átutalásra került
az Agglomerációs Társulásnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ezt szintén nem fogadom el mivel jogszabályi előírás a közpénzből keletkezett adatok közadatnak számítanak és ön ennek ki adását valami módon meg akadályozza.
A 69 millió forint hitel felvételről, illetve a 153 erez forint/ingatlan
érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról Önnek megküldtük a Közgyűlés
jegyzőkönyvét. Ez a jegyzőkönyv az Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság részére is megküldésre került.-----------------------------------------------------------------------------------Itt megint nem tudom miről beszél a projekt 100% -ban támogatottságot ért el 2015 januárjában .Ezt megerősítette az agglomerációs társulat elnöke a jelenlegi polgármester Földvári István a NFM részére küldött levelében -----------------------------------------

A bizonylatok másolatban történő megküldésére nincs lehetőségem,
véleményem szerint nem közérdekű adat.------------------------------------
Megkérem legyen szíves a kért bizonylatok közadat erejével bírnak kérem azok megküldését ---------------------------------------------------------
A Közgyűlésnek a Társulat minden évben beszámol a működésről, a
gazdálkodásról, az Egyszerűsített Éves beszámolót megtárgyalja és
elfogadja. Az Ellenőrző Bizottság pedig folyamatosan ellenőrzi a
működést és a gazdálkodást.------------------------------------------------------Ezen beszámolókról jegyzőkönyvet is kérem részemre kiadni szíveskedjen .
Máskülönben élek lehetőségeimmel a NAIH-nak meg küldöm ön elzárkózik a közadat kiadástól állapítsa meg ,hogy ön a jogszabályok tiszteletben tartásával jár e el velem szemben .
A továbbiakban pedig van lehetőségem bíróság útján megkapni a kért közadatokat .

Bízom benne valamint bízunk az 514 db bekötött ingatlan tulajdonos a jogalap nélkül el vett pénzünket ön Szabó Béláné
Elszámoló Bizottság elnöke az ingatlan tulajdonosok által aláírt anyag át vételi lista alapján /mivel a lista más más db számot és be építési hosszúságot dokumentál/ .
A Megyei Cég Bíróság válasza alapján minden egyes ingatlan tulajdonossal l önnek elszámolási kötelezettsége van.
Önök szerződés ,meg állapodás hiányában úgy rendelkeztek a lakosság pénzével mint sajátjukkal .
Én ingatlan tulajdonnal nem rendelkezem hóvá lett a 153 000 Ft megtakarított pénzem .

Köszönöm segítő közreműködését .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Deák Ferenc:
Csak a(z) Bánhorváti-Nagybarca Községek Csatornamű Víziközmű Társulat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei