Felvidéki intézmények nemzetpolitikai célú támogatásai

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

Szlovákiai Református Keresztény Egyház;
Szlovákiai Református Keresztény Egyház, Nagykaposi Egyházközség;
Szlovákiai Református Keresztény Egyház, Tornaijai Egyházközség;
Pro Ratio Alapítvány;
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége(Közreműködés a "Szülőföldön magyarul" támogatási program lebonyolításában);
Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola, Óvoda;
Gömör-Kishont Múzeum Egyesület;
Zoboralja Kht. (ingatlanfelújítás);
Egyesület a Keresztény-Nemzeti Értékek Megmaradásáért;
Eperjesi Egyetem;
Fiatalok a Bódva-völgyéért Polgári Társulás;
Fórum Kisebbségkutató Intézet;
Fórum Kisebbségkutató Intézet (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szakmai program támogatása);
Hernád Kft.;
Kortárs Magyar Galéria Alapítvány '94;
Pro Civis Polgári Társulás;
Régiófejlesztési Társulás;
Sine Metu Polgári Társulás;
Szent Imre Egyházi Óvoda;
Szlovákiai Magyar írók Társasága;
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége;
Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége;
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Lévai Egyházközség - Czeglédi Péter Református Gimnázium;
Zoboralja Kht.(Zoboralji Kulturális és Információs Központ működésének támogatása)

felvidéki támogatottakkal 2017-ben megkötött támogatási szerződések és azok mellékleteinek másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 16.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image003.jpg
3K Download

Attachment Pro Ratio Alap tv ny t mogat si szerz d s adatlap k lts gterv.pdf
1.8M Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Ezúton tájékoztatom arról, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez 2016.
március 16-án elektronikus úton megküldött, a felvidéki intézmények 2017.
évi nemzetpolitikai tárgyú támogatásai tárgyban, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tv. 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adat megismerése
iránti igényét – a mellékletként csatolt dokumentumok szerinti tartalommal
– teljesítjük.

 

Az adatigénylésében megjelölt szervezetek vonatkozásában csak a
mellékletben csatolt szervezet esetében jött létre támogatási szerződés,
erre tekintettel csak a mellékelt adattartalommal áll módunkban
teljesíteni az adatigénylést.

 

Üdvözlettel,

 

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei