Felvidéki támogatottak számlaösszesítői

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt..

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a Szlovákia Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2018. évben megkötött támogatási szerződéshez benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét
és a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség - CSEMADOK által benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 7.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
7K Download


Tisztelt Király Zoltán Úr!

 

2019. február 7. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel
megkaptuk.

 

Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából ezúton tájékoztatom, hogy a
szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet hivatkozott, 2018. évi
támogatásának elszámolása még folyamatban van. Az elszámolás lezárását, és
ezt követően a beszámoló elfogadását döntésnek, az ezt megelőző –  Ön
által is igényelt – elszámolási dokumentumokat döntést (azaz a beszámoló
elfogadását) megalapozó dokumentumnak tekintjük, az e dokumentumokban
foglalt adatokat, pedig döntés megalapozását szolgáló adatoknak, így a
külső befolyásmentes döntéshozatal érdekében, annak megtörténtéig –
hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 27. § (5) bekezdésében foglaltakra – az elszámolással kapcsolatos
dokumentumokat, adatokat jelenleg sajnos nem áll módunkban kiadni.

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) és a Szlovákiai Magyar
Társadalmi és Közművelődési Szövetség - CSEMADOK támogatási ügyletei
kapcsán nem került meghatározásra, hogy az igény mely támogatási
ügyletekre vonatkozik (támogatási cél, támogatás éve), így az Infotv. 28.
§ (3) bekezdése alapján kérjük, hogy az igényét pontosítani szíveskedjen.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

kabinetfőnök

Vezérigazgatói Kabinet

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]BGA_LOGO_NEW_106x104
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel: +36 1 795 2012

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!

Az Infotv. 28. § (3) bekezdése alapján szeretném igényemet pontosítani. A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szövetség-Csemadok esetében a A szervezet működésének és programjainak támogatására adott 145 000 000 HUF értékű pályázat szakmai írásos beszámolóit és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Király Zoltán!

Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából ezúton tájékoztatom, hogy a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szövetség – Csemadok hivatkozott, 2018. évi támogatási ügyletének elszámolási határideje 2019. március 30. napja. Figyelemmel arra, hogy Ön által igényelt, elszámolással kapcsolatos dokumentumok még nem állnak rendelkezésünkre, ennek megfelelően az azzal kapcsolatos adatokat jelenleg sajnos nem áll módunkban kiadni.

Tisztelettel,

dr. Pulai Gábor
kabinetfőnök
Vezérigazgatói Kabinet
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.
Tel: +36 1 795 2012
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei