Felvidéki támogatottak számlaösszesítői

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Király Zoltán, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézetnek a Szlovákia Magyarok Kerekasztalának működtetése és programjainak támogatására 2018. évben megkötött támogatási szerződéshez benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét
és a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség - CSEMADOK által benyújtott szakmai írásos beszámolót és a pénzügyi beszámoló számlaösszesítőjét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 7.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
7K Download


Tisztelt Király Zoltán Úr!

 

2019. február 7. napján megküldött közérdekű adatigénylését köszönettel
megkaptuk.

 

Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából ezúton tájékoztatom, hogy a
szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet hivatkozott, 2018. évi
támogatásának elszámolása még folyamatban van. Az elszámolás lezárását, és
ezt követően a beszámoló elfogadását döntésnek, az ezt megelőző –  Ön
által is igényelt – elszámolási dokumentumokat döntést (azaz a beszámoló
elfogadását) megalapozó dokumentumnak tekintjük, az e dokumentumokban
foglalt adatokat, pedig döntés megalapozását szolgáló adatoknak, így a
külső befolyásmentes döntéshozatal érdekében, annak megtörténtéig –
hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 27. § (5) bekezdésében foglaltakra – az elszámolással kapcsolatos
dokumentumokat, adatokat jelenleg sajnos nem áll módunkban kiadni.

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) és a Szlovákiai Magyar
Társadalmi és Közművelődési Szövetség - CSEMADOK támogatási ügyletei
kapcsán nem került meghatározásra, hogy az igény mely támogatási
ügyletekre vonatkozik (támogatási cél, támogatás éve), így az Infotv. 28.
§ (3) bekezdése alapján kérjük, hogy az igényét pontosítani szíveskedjen.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

kabinetfőnök

Vezérigazgatói Kabinet

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]BGA_LOGO_NEW_106x104
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel: +36 1 795 2012

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei