Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagybán Piroska, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Fényes tanya kármentesítése

Nagybán Piroska küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Békés Megyei Kormányhivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Nagybán Piroska to read a recent response and update the status.

Feladó: Nagybán Piroska

Delivered

Tisztelt Békés Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a dokumentumokat arról, hogy Békéscsaba, Fényes tanya 0243/2 hrsz-ú területen milyen mérések, vizsgálatok voltak a vegyi hulladékokkal, szennyezésekkel kapcsolatban
-a terület kármentesítéséről szóló iratokat, illetve információt arról, hogy milyen szennyezettség van jelenleg, várhatóak-e további lépések a kármentesítés érdekében
- milyen határozatok születtek mindezzel kapcsolatban az elmúlt években

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Nagybán Piroska

Hivatkozása ide

Békés Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.gif
4K Download

Attachment BE 04 400 3 2016..pdf
402K Download View as HTML


                                                            

--------------------------------------------------------------------------

Nagybán Piroska részére
e-mail: [1][FOI #7470 email] 
Tisztelt Nagybán Piroska!
Hivatkozással a 2016. szeptember 28. napján – Fényes tanya 0243/2.
helyrajzi számú terület kármentesítése kapcsán – elektronikus úton kelt
közérdekű adatigénylésére, csatoltan megküldöm a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály tárgyi adatszolgáltatását, amely az alábbi
dokumentumokat tartalmazza:
a) műszaki beavatkozásra kötelező határozatok és módosításaik:
            1.) 10790-012/2008. (8 oldal)
            2.) 52624-016/2009. (3 oldal)
            3.) 74423-003/2012. (4 oldal)
            4.) BE/40/14846-018/2015. (6 oldal)
iktatószámú iratok;
b) tervdokumentáció:
            „Békéscsaba Fényes tanya területén végzett próbaüzemi
mentesítés záródokumentáció” (319 oldal);
c) adatszolgáltatások:
            1.) 54268/2009. ikt. számú „Monitoring jelentés 2008-2009”,
            2.) 54192/2010. ikt. számú „Monitoring jelentés 2009-2010”,
            3.) 64048/2011. ikt. számú „Monitoring jelentés 2010-2011”,
            4.) 75080/2012. ikt. számú „Monitoring jelentés 2011-2012”.
Tekintettel a fenti dokumentumok nagy terjedelmére, azok a
[2]https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...
[3]https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...
[4]https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...
webcímeken érhetőek el.
Békéscsaba, 2016. október 13.
Tisztelettel:

Gajda Róbert
kormánymegbízott

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7470 email]
2. https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...
3. https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...
4. https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/sh...

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagybán Piroska, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagybán Piroska:
Csak a(z) Békés Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei