FESZOFE Kft.-vel kötött szerződések

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a FESZOFE Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között 2012. január 1-je óta közterületi karbantartás, takarítás tárgyában kötött szerződések másolatát. Amennyiben nem tudják értelmezni a karbantartás/takarítás fogalmakat, kérem a szerződések tárgyára tekintet nélkül az összes megkötött szerződés másolatát nevezett felek között.

b) a szerződések alapján 2012. január 1-je óta történt kifizetéseket megalapozó teljesítési igazolások másolatát,

c) az előző pontban említett teljesítési igazolások alapján kifizetett összegeket (amennyiben azok magán a teljesítési igazoláson nem szerepelnének),

d) bármilyen egyéb olyan dokumentumot, ami a FESZOFE Nonprofit Kft. számára az Önkormányzat által az a) pontban nevezett tárgykörben történt kifizetések jogalapját, és a kifizetéseket megalapozó teljesítések szerződésszerű elvégzését igazolják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Fischer Ágnes
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

2015. március 9-én érkezett e-mailjével kapcsolatban tájékoztatom, hogy dr. Szabó József Zoltán jegyző úr kiszignálta azt dr. Bánfi Réka irodavezetőre.
Levelét továbbítottam a részére ügyintézés céljából.

Üdvözlettel:

 
Fischer Ágnes
jegyzői munkatárs

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatal
1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/20.
Telefon: (+ 36 1) 215-1077/243
E-mail: [email address]
Web: www.ferencvaros.hu
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Bánfi Réka dr.
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Ismételten küldöm a levelünket. Az adatszolgáltatás összeállítása
folyamatban van.

 

Üdvözlettel

 

Bánfi Réka

 

From: Bánfi Réka dr.
Sent: Wednesday, March 11, 2015 6:10 PM
To: '[email address]'
Subject: Kzérdekű adat igénylés - FESZOFE Kft-vel kötött szerződések

 

Tisztelt Cím!

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2015. március 09-én,  elektronikus úton közérdekű adat igénylés tárgyában
levelet küldött Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala részére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Tv.) alapján:

 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő
8 napon belül tájékoztatni kell.

 

Hivatkozással a Tv. 29.§ (2) bekezdésében foglaltakra tájékoztatom, hogy –
tekintettel az adatigénylés jelentős terjedelemére – az adatszolgáltatási
határidő 15 nappal történő meghosszabbítása szükséges.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel

 

 

dr. Bánfi Réka

irodavezető

 

 

Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Telefon: 06-1 215-1077/216 mellék

E-mail: [1][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Bánfi Réka dr.
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download

Attachment SKM C284e15040917220.pdf
63K Download View as HTML

Attachment SKM C284e15040816440.pdf
4.4M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozással megkeresésére mellékelten megküldöm az adatszolgáltatásként
kért iratokat.

 

Üdvözlettel

 

Bánfi Réka

 

From: Bánfi Réka dr.
Sent: Wednesday, March 11, 2015 6:10 PM
To: '[email address]'
Subject: Kzérdekű adat igénylés - FESZOFE Kft-vel kötött szerződések

 

Tisztelt Cím!

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2015. március 09-én,  elektronikus úton közérdekű adat igénylés tárgyában
levelet küldött Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala részére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Tv.) alapján:

 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő
8 napon belül tájékoztatni kell.

 

Hivatkozással a Tv. 29.§ (2) bekezdésében foglaltakra tájékoztatom, hogy –
tekintettel az adatigénylés jelentős terjedelemére – az adatszolgáltatási
határidő 15 nappal történő meghosszabbítása szükséges.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel

 

 

dr. Bánfi Réka

irodavezető

 

[1]cid:image001.png@01D05C25.F73EAE90

 

Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Telefon: 06-1 215-1077/216 mellék

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Bánfi Réka dr.
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download

Attachment SKM C284e15040816310.pdf
7.3M Download View as HTML

Attachment SKM C284e15040816260.pdf
1.3M Download View as HTML


 

 

From: Bánfi Réka dr.
Sent: Thursday, April 09, 2015 5:42 PM
To: '[FOI #4159 email]'
Subject: FW: Közérdekű adat igénylés - FESZOFE Kft-vel kötött szerződések
I.részlet

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozással megkeresésére mellékelten megküldöm az adatszolgáltatásként
kért iratokat.

 

Üdvözlettel

 

Bánfi Réka

 

From: Bánfi Réka dr.
Sent: Wednesday, March 11, 2015 6:10 PM
To: '[email address]'
Subject: Kzérdekű adat igénylés - FESZOFE Kft-vel kötött szerződések

 

Tisztelt Cím!

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2015. március 09-én,  elektronikus úton közérdekű adat igénylés tárgyában
levelet küldött Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala részére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Tv.) alapján:

 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő
8 napon belül tájékoztatni kell.

 

Hivatkozással a Tv. 29.§ (2) bekezdésében foglaltakra tájékoztatom, hogy –
tekintettel az adatigénylés jelentős terjedelemére – az adatszolgáltatási
határidő 15 nappal történő meghosszabbítása szükséges.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel

 

 

dr. Bánfi Réka

irodavezető

 

[1]cid:image001.png@01D05C25.F73EAE90

 

Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Telefon: 06-1 215-1077/216 mellék

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Bánfi Réka dr.
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
19K Download

Attachment SKM C284e15040815581.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment SKM C284e15040815580.pdf
279K Download View as HTML

Attachment SKM C284e15040815360.pdf
2.7M Download View as HTML


 

 

From: Bánfi Réka dr.
Sent: Thursday, April 09, 2015 5:42 PM
To: '[FOI #4159 email]'
Subject: FW: Közérdekű adat igénylés - FESZOFE Kft-vel kötött szerződések
I.részlet

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozással megkeresésére mellékelten megküldöm az adatszolgáltatásként
kért iratokat.

 

Üdvözlettel

 

Bánfi Réka

 

From: Bánfi Réka dr.
Sent: Wednesday, March 11, 2015 6:10 PM
To: '[email address]'
Subject: Kzérdekű adat igénylés - FESZOFE Kft-vel kötött szerződések

 

Tisztelt Cím!

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2015. március 09-én,  elektronikus úton közérdekű adat igénylés tárgyában
levelet küldött Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala részére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Tv.) alapján:

 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot
kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő
8 napon belül tájékoztatni kell.

 

Hivatkozással a Tv. 29.§ (2) bekezdésében foglaltakra tájékoztatom, hogy –
tekintettel az adatigénylés jelentős terjedelemére – az adatszolgáltatási
határidő 15 nappal történő meghosszabbítása szükséges.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel

 

 

dr. Bánfi Réka

irodavezető

 

[1]cid:image001.png@01D05C25.F73EAE90

 

Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Telefon: 06-1 215-1077/216 mellék

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Bánfi Réka!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei