Fidesz - KDNP választókerületi iroda és Fidesz iroda bérleti díja

Szabó László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó László

Delivered

Tisztelt VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.:

-Cegléd városában a kormányzó Fidesz-KDNP bérel egy irodahelyiséget a Gubody utcában, amely az önök kezelésében van. Ezen kívül a Fidesz helyi szervezete is használ egy irodahelyiséget a városi piac területén, amely szintén önkormányzati tulajdon és valószínűleg az önök kezelésében áll.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) A fenti irodákra vonatkozó bérleti szerződés másolatát, annak hiányában a használatba adást igazoló egyéb okirat másolatát.
2.) A jelzet irodahelyiségek bérleti díjának/ellentételezésének befizetését/leróvását igazoló számla-másolatot/okiratot a költségviselő (a számlát fizető) nevének, címének és más, a számlán kötelezően feltüntetendő adatainak olvasható megjelenítésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 28.

Üdvözlettel:

Szabó László
Együtt- a Korszakváltók Pártja
helyi szervezet
elnök

Hivatkozása ide

Feladó: info
VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság


Attachment utf 8 1.sz.mell.Helyis gb rleti szerz d s Piac utca 275 2 hrsz..pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment utf 8 2.sz.mell.Irodab rleti szerz d s Gubody utca 17..pdf
2.9M Download View as HTML

Attachment utf 8 3.sz.mell.VG18000700 sorsz m sz mla.pdf
189K Download View as HTML

Attachment utf 8 4.sz.mell.VG18000712 sorsz m sz mla.pdf
186K Download View as HTML

Attachment utf 8 K z rdek adatig nyl sre v lasz.pdf
254K Download View as HTML


2018.01.28. 14:05 keltezéssel, Szabó László írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó László

Delivered

Tisztelt info!
Köszönöm a megküldött adatokat! Azok korrektek és kielégítik igényeimet, kíváncsiságomat.
Egyetlen szépséghibája van a dolognak, de az nem az Önök hibája.
A piactéri iroda bérleti díja mélyen a városban 2017-ben megszokott bérleti díj vagyis a piaci ár alatt van. Amely az utóbbi időben bevett ÁSZ gyakorlat szerint jelentős büntetéseket vonhat maga után.

Üdvözlettel:

Szabó László

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó László:
Csak a(z) VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Medikus Kupa költségvetése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei