Flottamenedzsment eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Delivered

Tisztelt Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a honlapjukon megtlálható szerződéslistából az alábbi szerződéseket:
(tárgy, szerződő fél, szerződés kezdete)
- Szolgáltatási szerződés flottafelügyeleti szolgáltatásokra és flottamenedzsment eszközök beszerzésére (bevétel) (FKF Zrt., Secret Control GPS Kft.; 2014.04.30)
- Szállítási szerződés flottamenedzsmentre (FKF Zrt., 2015.01.01)
- Együttműködési megállapodás nyomkövetési szolgáltatásra (FKF Zrt.) (Secret Control GPS Kft., 2015.03.24)
- Együttműködési megállapodás flottafelügyeleti szolgáltatásokra, eszközök beszerzésére (FKF) (Secret Control GPS Kft., 2015.05.01)
- Együttműködési megállapodás flottafelügyeleti szolgáltatásokra, eszközök beszerzésére (BKK) bevétel (Secret Control GPS Kft., 2015.07.14)
- Együttműködési megállapodás flottafelügyeleti szolgáltatásokra, eszközök beszerzésére (BKK) (Secret Control GPS Kft., 2015.08.24)
- FÖRI-FKF Zrt. vállalkozási szerződés műszaki szolgáltatásra 2016.01.01-2016.12.31-ig, bevétel (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., 2016.01.01)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljenek dokumentumlistát, dokumentumonként tüntessék fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: 2016. október 4.

Üdvözlettel:
Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat, Rendészeti Igazgatóság
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levelet érkeztettük,
feldolgozását megkezdtük. Amennyiben megkeresésével kapcsolatban a
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnak hatásköre és
illetékessége fennáll, a választ a hatályos jogszabály szerint 30 napon
belül megküldjük. Hatáskör vagy illetékesség hiányában beadványának
továbbításáról értesítjük.

Ez egy automatikus levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Ügyfélszolgálat

1054 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 2.

Telefon: 301-7563, 301-7566

[1][FÖRI request email]

[2]www.fori.hu

References

Visible links
1. mailto:[FÖRI request email]
2. http://www.fori.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Bátovszki Mónika
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság


Attachment image001.png
10K Download

Attachment Pataki M rton.pdf
65K Download View as HTML


 

Tisztelt Pataki Márton!

 

Borbély László megbízásából küldöm a csatolt mellékletet.

 

 

Üdvözlettel:

 

                         Bátovszki Mónika

Szervezet- és Létesítményüzemeltetési Osztály

                        Személyi asszisztens

tel.: 06/1-301-7500/ mellék: 202

e-mail: [email address]

[1]cid:image001.png@01D1C7C5.6FF1B010

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Bátovszki Mónika
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság


Attachment image001.png
10K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s.pdf
34K Download View as HTML


Tisztelt Pataki Márton!

 

Kovács Lajos megbízásából küldöm a csatolt mellékletet.

 

Üdvözlettel:

 

                         Bátovszki Mónika

Szervezet- és Létesítményüzemeltetési Osztály

                        Személyi asszisztens

tel.: 06/1-301-7500/ mellék: 202

e-mail: [email address]

[1]cid:image001.png@01D1C7C5.6FF1B010

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei