Fluktuáció a Polgármesteri Hivatalban

Bejó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bejó Gábor

Delivered

Tisztelt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1.) Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alkalmazásában állók számát 2014. október 1. és 2017. november 29. napján.
2.) Ezen felül kérem jelölje meg, hogy az alkalmazásban állók közül a két időpontban hányan voltak esztergomi lakosok.
3.) A 2017. november 29. napján alkalmazásban állók közül hányan dolgoztak már 2014. október 1. napján is a Hivatal alkalmazásában és ebből hányan esztergomi lakosok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 29.

Üdvözlettel:

Bejó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kasza Péter Ferenc
Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.pdf
317K Download View as HTML


Tisztelt Bejó Gábor Úr!

Dr. Endre Szabolcs, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
megbízásából mellékelten küldöm a választ a 2017. november 29-én érkezett
közérdekű adatigénylésére.

Tisztelettel,

--
    Dr. Kasza Péter Ferenc
    közbeszerzési referens

Polgármesteri Kabinet
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
+36 (33) 542-084

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bejó Gábor:
Csak a(z) Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei