Fogdán kívüli kísérés és őrzés szabályai

Magyar Helsinki Bizottság küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Magyar Helsinki Bizottság

Delivered

Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre annak a megyei szintű, a Főkapitányság által kibocsátott szabályozás mai napon hatályos szövegét, amelyben rendelkezik a fogdán kívüli kísérés és őrzés szabályairól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 24.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Hivatkozása ide

Feladó: Bács-Kiskun Mrfk
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Címzett!

Alábbi levelét továbbítottam a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének a titkárságára.

Tisztelettel: Bács-Kiskun MRFK Tevékenység-irányítási Központ

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Rákosi Mihály
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment V laszHBnak.pdf
412K Download View as HTML


Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság!

 

Elektronikus hiba miatt nem került kézbesítésre az Önök részére az átirat
a kiadmányozáskor. Ezt most észleltük és pótoljuk a kézbesítést.

 

                                    Tisztelettel:

                                                     dr Rákosi Mihály r.
alezredes

                                                     adatvédelmi
tisztviselő

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magyar Helsinki Bizottság:
Csak a(z) Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei