Földi Lászlóval kötött polgári jogi szerződések és egyéb dokumentumok

Tóth Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Tóth Balázs

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

1. 2014. január 1-je óta jelen adatigénylés benyújtásának napjáig Földi László vagy az általa képviselt jogi személy és a főpolgármester, a Fővárosi Önkormányzat vagy annak bármely szerve között létrejött polgári jogi szerződés másolatát,
2. 2014. január 1-je óta a Földi László köztisztviselői kinevezésének, illetve bármilyen módosításának másolatát a kinevezéshez/módosításhoz tartozó munkaköri leírással, vagy a nevezett személy feladataira vonatkozó bármilyen megnevezésű dokumentum másolatával együtt,
3. Az 1-2. pontokban felsorolt polgári jogi vagy köztisztviselői jogviszonyban foglalt kötelezettségek teljesítése során/alapján keletkezett dokumentumokat,
4. Az 1-2. pontban felsorolt jogviszonyok alapján a Fővárosi Önkormányzat vagy annak bármely szerve által teljesített összes kifizetés adatait táblázatos formátumban az alábbi adatokkal:
a) az átutalás/kifizetés napja
b) az átutalás/kifizetés jogcíme
c) az átutalás/kifizetés összege

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 31.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Dékány Tamás
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Tóth Balázs !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP- 131827 /2017-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Tóth Balázs hozzászólt ()

Tisztelt Dékány Úr,

köszönöm szépen a tájékoztatást.

Üdvözlettel,
Tóth Balázs

Link to this

Tóth Balázs hozzászólt ()

Tisztelt Dékány Úr!

Köszönöm szépen a tájékoztatást.

Üdvözlettel,
Tóth Balázs

Link to this

Feladó: Kormány-Krivács Zita dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment v lasz k z rdek adatig nyl sre F ldi L szl val k t tt polg ri jogi szerz d sek s egy b dokumentumok.pdf
135K Download View as HTML


Tisztelt Tóth Balázs Úr!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére csatoltan küldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét és annak mellékletét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kormány-Krivács Zita

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Balázs

Delivered

Tisztelt Kormány-Krivács Zita dr.!

Köszönöm szépen a tájékoztatást. Amennyiben az Önök nyilvántartása nem tartalma olyan céggel kötött szerződést, amelynek képviselője Földi úr, akkor készséggel elfogadom, hogy nincs ilyen szerződés.

Annyi lenne a kérdésem ugyanakkor, hogy az igénylésem 3. pontjában megfogalmazott igény kapcsán semmilyen dokumentumot nem kezelnek, vagy Földi úr a kinevezése alapján semmilyen dokumentumot készített el a munkaköri kötelezettségének teljesítése során?

Szíves tájékoztatását előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Kormány-Krivács Zita dr.
Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal


Attachment v lasz k z rdek adatig nyl s kieg sz t sre.pdf
28K Download View as HTML


Tisztelt Tóth Balázs Úr!

 

Közérdekű adatigénylés-kiegészítésére csatoltan küldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kormány-Krivács Zita

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

 

 

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Balázs:
Csak a(z) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei