Főnix Polgári társulás 2016-ban kötött módosított támogatási szerződésének pénzügyi elszámolása

Király Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Miniszterelnökség és a szlovákiai Főnix Polgári társulás 2016-ban
kötött módosított támogatási szerződésének pénzügyi elszámolását és záró
szakmai beszámolóját.
A költségvetési támogatás felhasználásának határideje: 2016. október 31.
napja. és a Kedvezményezett a támogatott tevékenységről, a költségvetési támogatás felhasználásáról legkésőbb a felhasználási határidőt követő 30 napon belül a támogatás teljes összegére vonatkozó hiánytalan pénzügyi elszámolást és a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó szakmai beszámolót köteles készíteni és benyújtani. Az adatigénylés tekintetében kérem különös tekintettel legyenek a szerződés 3.4. pontja alapján készített a pénzügyi elszámolásra és záró szakmai beszámolóra vonatkozó dokumentumok másolatára, úgymint a szerződés 3. számú melléklett szerinti Számlaösszesítő mintát, az adott beszámolóval érintett időszakban felmerült költségek tekintetében a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat számát, a szakmai teljesítés megnevezését, idejét és ősszegét.
Mivel a Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján támogatott projektet népszerűsíteni, továbbá a Miniszterelnökséget, mint támogatót mind írásban, mind szóban megnevezni, kérem az erre vonatkozó dokumentáció közzétételét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 1.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K16121614570.pdf
55K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!
Tisztelt dr. Bánhegyi Enikő, főosztályvezető!

Az adatigénylést továbbra is fenntartva kérem az adatok mielőbbi nyilvánosságra hozatalát. Az, hogy az adatigénylésében megjelölt dokumentumok ellenőrzése folyamatban van, nem hiszem, hogy akadálya lehet az adatigénylés teljesítésének, különös tekintettel arra a tényre, hogy a Felvidéken a támogatott szervezet semmiféle tevékenységéről nincs nyom.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K17010317570.pdf
38K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Miniszterelnökség és a szlovákiai Főnix Polgári társulás 2016-ban kötött módosított támogatási szerződésének pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolóját.
A költségvetési támogatás felhasználásának határideje eredetileg 2016. október 31. napja volt. és a Kedvezményezett a támogatott tevékenységről, a költségvetési támogatás felhasználásáról legkésőbb a felhasználási határidőt követő 30 napon belül a támogatás teljes összegére vonatkozó hiánytalan pénzügyi elszámolást és a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó szakmai beszámolót volt köteles készíteni és benyújtani. Mivel kedves tájékoztatása szerint a kedvezményezett hiánypótlást végzett, remélhetőleg a további hónap elég volt bepótolni a hiányzó dokumentumokat.
Az adatigénylés tekintetében kérem különös tekintettel legyenek a szerződés 3.4. pontja alapján készített a pénzügyi elszámolásra és záró szakmai beszámolóra vonatkozó dokumentumok másolatára, úgymint a szerződés 3. számú melléklet szerinti Számlaösszesítő mintát, az adott beszámolóval érintett időszakban felmerült költségek tekintetében a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat számát, a szakmai teljesítés megnevezését, idejét és ősszegét.
Mivel a Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján támogatott projektet népszerűsíteni, továbbá a Miniszterelnökséget, mint támogatót mind írásban, mind szóban megnevezni, kérem az erre vonatkozó dokumentáció közzétételét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017.január 17.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K17020117440.pdf
293K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Köszönöm a Miniszterelnökség és a szlovákiai Főnix Polgári társulás 2016-ban kötött módosított támogatási szerződésének pénzügyi elszámolását és záró szakmai beszámolóját.
Mivel a Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján támogatott projektet népszerűsíteni, továbbá a Miniszterelnökséget, mint támogatót mind írásban, mind szóban megnevezni, kérem az erre vonatkozó dokumentáció közzétételét is. Konkrétan az óriásplakátok képét, számát, kihelyezésük időpontját és helyét, a szórólapok képét számát és terjesztési módját, a "rendezvények szervezése" összefoglaló cím alatt feltüntetett 131 160 euro összeg elköltésének helyszíneit, a rendezvények megnevezését és időpontját. Amennyiben rendelkezésre áll, a rendezvényekről készült fotodokumentáció közzétételét, amiből nyilvánvalóvá válik a támogatás forrása és a Miniszterelnökség, mint támogató megjelölése. Kérem, pontosítását annak, milyen tevékenység kapcsolható az E-BEM s. r. o. és a Rezistat, s. r. o. cégekhez tekintettel arra, hogy pl. az utóbbi 2016.05.09-én nevet változtatott és új néven szerepel a nyilvántartásokban. Kérem annak kifejtését is, hogy hogyan a erősítheti a közösségi tudatot és az anyanyelvi oktatást a támogatás céljának megvalósításával összefüggésben készült szóróanyag (pl. toll, hűtő mágnes, kulcstartó, szórólap).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017.február 1..

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K17021714590.pdf
61K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a http://kimittud.atlatszo.hu/request/8098... fájlban feltöltött információkon kívül a Miniszterelnökség nem rendelkezik bizonyítékokkal arról, hogy a
Főnix Polgári társulás a 2016-ban kötött módosított támogatási szerződés alapján mire is költötte el a kapott támogatást. Mivel a SMiBiz224%20K17021714590.pdf fájl csak általános, nem ellenőrizhető adatokat tartalmaz ezért kérem a tisztelt Miniszterelnökséget, hogy a támogatottól szerezze be a bizonyító erejű dokumentumokat arról, hogy a támogatást a Szlovák Köztársaság területén élő magyar kisebbség identitásának erősítése használták fel. Mivel dokumnetumok szerint a Főnix Polgári Társulás Szlovákiában a nemzeti önazonosság megőrzésére irányuló aktivitásokat szervezett kérem ezek nevesítését. Mivel az említett levélben arról tájékoztat, hogy a szakmai beszámolón túl a támogatás céljának megvalósításával összefüggésben készült szóróanyag (pl. toll, hűtő
mágnes, kulcstartó, szórólap) áll a Miniszterelnökség rendelkezésére. ezért kérem ezek fotódokumentálását.

Mivel a szakmai beszámoló nem tartalmaz semmi konkrétumot, kérem annak közzétételét, hogy a Főnix Polgári Társulás
1. hol, mikor és milyen elnevezéssel rendezett támogatott rendezvényt,
2. hova, mikor és hány óriásplakátot helyeztetett ki
3. a szakmai beszámolóban említett szórólapból mennyit, mikor és hol tettek közzé a a nemzeti önazonosság megőrzésének támogatása céljából.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 21.

Üdvözlettel:

Király Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K17030817250.pdf
124K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Tisztelettel köszönöm a Főnix Polgári Társulás 2016-ban végzett „A közösségi tudatot és az anyanyelvi oktatást erősítő kulturális rendezvénysorozat szervezése" tárgyban lebonyolított rendezvénysorozatának bemutatott bizonyítékait.. Mivel a fotón bemutatott reklámcikkek csak a teljesítés egy részét érintik, tisztelettel kérem annak közzétételét, hogy a szerződésben érintett és az elszámolásban szereplő óriásplakátok hol és mikor lettek kihelyezve, valamint azt, hogy a "rendezvények szervezése" összefoglaló cím alatt feltüntetett 131 160 euro összeg elköltése milyen helyszíneken és mikor realizálódott. Amennyiben a támogatottnak nem áll rendelkezésére a rendezvényekről készült fotodokumentáció, megértem, hogy a tisztelt Miniszterelnökség ezt nem tudja bemutatni, de szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a szerződés alapján a támogatott kötelezően meg kell jelölje a rendezvényt úgy, hogy nyilvánvalóvá váljon a támogatás forrása és a Miniszterelnökséget, mint támogatót, kötelezően meg kell jelölnie. Ezek nélkül a bizonyítékok nélkül a Miniszterelnökség nem jogszerűen fogadta el a szerződés teljesítését igazoló beszámolót.

Üdvözlettel:

Király Zoltán
2017. 03. 12.

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K17032816540.pdf
119K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által
benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Király Zoltán

Delivered

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!
Az eddigi adatközlések sajnos nem érintették Főnix Polgári társulásnak biztosított a támogatás lényegét, ezért ismételten és mély tisztelettel kérem annak közzétételét, hogy a szerződésben érintett és az elszámolásban szereplő óriásplakátok hol és mikor lettek kihelyezve, valamint azt, hogy a "rendezvények szervezése" összefoglaló cím alatt feltüntetett 131 160 euro összeg elköltése milyen helyszíneken és mikor realizálódott.

Üdvözlettel:

Király Zoltán
2017.április 8.

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K17042516020.pdf
43K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldöm a Miniszterelnökség tájékoztatását az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Király Zoltán:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei