Food Service Management

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Corvinus Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mikor, s hol látogathatók a:

http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?...

A tantárgy kódja: 2GF26NBK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Food Service Management
A tantárgy neve (angolul): Food Service Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Szálloda és vendéglátásmenedzsment
A tantárgy típusa: szakmai választható
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Kompetencia Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

mert sem a központi

[email address] sem
[email address] tantargyfelelos emailen nem kaptam ra valaszt.

tudomasom szerint a kozpenzen mukodtetett egyetem eloadasai szabadon latogathatoak az intezmeny hazirendje szerint, de ha tevedek, legyenek szivesek ezt is megirni tetelesen, hogy hol.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 3.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Szerb Úr!

Közérdekű adatigénylését az alábbi információ közlésével teljesítjük.
Az Egyetem tanulmányi rendszerének adatai szerint az Ön által említett
Food Service Management előadás megtartására hétfőnként 9:50 és 11:20 óra
között kerül sor az Egyetem E. épületének 3. 324. sz. termében.

Kérem adatközlésem szíves elfogadását.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Food Service Management
Feladó: toma [1]<[FOI #6297 email]>
Dátum: 2016.03.03. 7:08

Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mikor, s hol látogathatók a:

[3]http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?...

A tantárgy kódja: 2GF26NBK04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Food Service Management
A tantárgy neve (angolul): Food Service Management
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Szálloda és vendéglátásmenedzsment
A tantárgy típusa: szakmai választható
Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Kompetencia Központ Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

mert sem a központi

[4][email address] sem
[5][email address] tantargyfelelos emailen nem kaptam ra valaszt.

tudomasom szerint a kozpenzen mukodtetett egyetem eloadasai szabadon latogathatoak az intezmeny hazirendje szerint, de ha tevedek, legyenek szivesek ezt is megirni tetelesen, hogy hol.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 3.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #6297 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [7][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6297 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?...
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #6297 email]
7. mailto:[BCE request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

A mai nap ott voltam a fenti időpontban és helyen, az előadás nem volt megtartva. Meg tudnák írni, hogy hol volt a mai, és nyilvános előadás révén, a későbbieket hol s mikor tudom látogatni?

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság, Corvinus Egyetem!

Tekintettel, hogy nem helytálló információt adtak a múlt alkalommal, szeretném felhívni a szíves figyelmüket, hogy a válaszuk már késedelmes. Legyenek kedvesek ezért mihamarabb válaszolni a fenti kérdéseimre a valóságnak megfelelően.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Szerb Úr!

Tájékoztatom, hogy közérdekű adatigénylését a rendelkezésre álló
információk, a kezelt adatok alapján teljesítettük. Az Egyetem által
használt Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer az Önnek megküldött
adatokat tartalmazza a kérelmezett tantárggyal kapcsolatban.
A fentiekkel együtt elnézést kérünk, hogy nem a megjelölt teremben találta
az előadást. Köszönjük az erre vonatkozó jelzést, megvizsgáljuk a
problémát. A vizsgálat eredményéről mindenképpen tájékoztatjuk Önt.
Visszajelzésünkig kérem szíves türelmét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.03.21. 12:07 keltezéssel, toma írta:

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

A mai nap ott voltam a fenti időpontban és helyen, az előadás nem volt megtartva. Meg tudnák írni, hogy hol volt a mai, és nyilvános előadás révén, a későbbieket hol s mikor tudom látogatni?

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Köszönöm a szíves jelzésüket a vizsgálatra vonatkozólag, várom szíves válaszukat az előadással kapcsolatban is: immáron helytálló információval.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Szeretném felhívni a szíves figyelmüket ismételten, hogy a helytálló válaszadásuk erősen késedelmes, ezért kérem, legyenek szívesek sürgősen megválaszolni az eredeti kérdésemet - valóságnak megfelelő módon.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Szerb Úr!

Köszönöm eddigi türelmét.
A tantárgyfelelős tájékoztatása szerint a korábbi előadás külső helyszínen
volt, Ön ezért nem találta a tanulmányi rendszer által nyilvántartott
helyen és időben az előadót, illetve az előadást.
Jövő hétfőn, április 4-én, 9:50 órától az E.324. sz. teremben lesz az
előadás. Az ezt követő két előadás ismét külső helyszínen lesz megtartva.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

2016.03.31. 13:26 keltezéssel, toma írta:

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Szeretném felhívni a szíves figyelmüket ismételten, hogy a helytálló válaszadásuk erősen késedelmes, ezért kérem, legyenek szívesek sürgősen megválaszolni az eredeti kérdésemet - valóságnak megfelelő módon.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Adminisztratív Igazgatóság!

Koszonom szives valaszukat, orulok, hogy immaron helytallo informacio volt. Megertem, hogy kerulni akartak a sajtonyilvanossagot, valoban zavaronak talaltam az ora latogatasa alatt, amit egyebkent erdekes volt. Remelem a jovoben konnyebb lesz az orakat latogatni, ebben kerem Onok partnerseget a jovoben.

Üdvözlettel:

Szerb Tamas

Hivatkozása ide

Budapesti Corvinus Egyetem


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re Food Service management K z rdek adat ig nyl s.txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host
clementine.uni-corvinus.hu[146.110.3.31] said: 554 Service unavailable;
Client host [ns.euedge.net] blocked using Barracuda Reputation;
http://www.barracudanetworks.com/reputat... (in
reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szabályzatok BCE

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére G. Szabó Dániel által

"Ország"gyűlés

A(z) Országgyűlés Hivatala részére toma által

Átlagkritérium

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére Csetri Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei