Forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulás a Fény utcai aluljáróhoz

Közlekedő Tömeg Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Közlekedő Tömeg Egyesület

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a forgalom számára ideiglenesen megnyitott Fény utcai aluljáró, illetve a Fény utcai aluljáró és a Kis Rókus utca csomópontjának jelenlegi állapotára a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály által kiadott forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulást. Kérem, hogy másolatban mellékeljék az ezekre vonatkozóan elfogadott forgalomtechnikai terveket és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 16.

Üdvözlettel:
Bella Jakab
Elnök
Közlekedő Tömeg Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Silye Tamás
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
2K Download

Attachment K zter leti k z tkezel i s t zemeltet i hozz j rul s.pdf
86K Download View as HTML

Attachment Munkakezd si tkezel i hozz j rul s.pdf
250K Download View as HTML

Attachment Munkakezd si tkezel i hozz j rul s II..pdf
272K Download View as HTML


Tisztelt Bella Úr!

 

Hivatkozással 2019. január 16. napján e-mail útján a Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatalhoz címzett közérdekű adatigénylésére, melyben a
forgalom számára ideiglenesen megnyitott Fény utcai aluljáró, illetve a
Fény utcai aluljáró és a Kis Rókus utca csomópontjának jelenlegi
állapotára a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki
Osztály által kiadott forgalomtechnikai és közútkezelői hozzájárulást kéri
elektronikus másolatban, az alábbi tájékoztatást adom:

 

Mellékelten küldöm az önkormányzati tulajdonú közterületek vonatozásában a
Műszaki Osztály által kiadott hozzájárulásokat azzal a tájékoztatással,
hogy Budapest teljes területén a forgalomtechnikai feladatokat a Budapest
Közút Zrt. látja el, ezért az ideiglenes forgalomtechnikára vonatkozóan a
hozzájárulások nevezett szervezetnél lelhetőek fel.

Az építési engedélyek kiadása, valamint az aluljáró ideiglenes forgalomba
helyezése a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik.

 

Az aluljáróra  mint műtárgyra vonatkozóan sem közútkezelői, sem
tulajdonosi hozzájárulást nem adtunk ki, mert az nem önkormányzati
tulajdonú közterületen helyezkedik el.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztály
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Közlekedő Tömeg Egyesület:
Csak a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei