FÖRI által kezelt közterületek listája

Lukács Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Fővárosi Önkormányzati Rendészet által kezelt fővárosi közterületek listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 9.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat, Rendészeti Igazgatóság
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levelet érkeztettük,
feldolgozását megkezdtük.

 

Hatáskör vagy illetékesség hiányában beadványának továbbításáról
értesítjük.

 

Amennyiben megkeresésével kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóságnak hatásköre és illetékessége fennáll, a kérelme közérdekű
bejelentésnek, panasznak minősül. Ebben az esetében az ügyintézés
határideje 30 nap.

 

Amennyiben beadványa a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
hatálya alá tartozik, úgy a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül
küldjük meg válaszunkat.

 

 

Ez egy automatikus levél, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

Üdvözlettel:

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

 

1054 Budapest, Akadémia u. 1.

Telefon: +36 1 301-7500

email: [1][email address]

[2]www.fori.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.fori.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Kurely Mercédesz
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság


Attachment image001.png
6K Download

Attachment K z rdek adatszolg ltat s Luk cs M t r sz re.pdf
541K Download View as HTML

Attachment F RI illet kess g be tartoz k zter letek list ja.pdf
2.7M Download View as HTML


Tisztelt Lukács Máté!

 

Hivatkozással a közérdekű adatigénylésére, mellékelten megküldöm a
válaszunkat.

 

 

Tisztelettel:

 

Ruzicska-Kurely Mercédesz
jogi- és hatósági előadó

 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

1054 Budapest

Akadémia u. 1.

E-mail:[email address]

[1]www.fori.hu

[2]Leírás: fori_logo

 

References

Visible links
1. http://www.fori.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Kurely Mercédesz!

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Kurely Mercédesz!

Amennyiben módja van rá, kérem, hogy egy szerkeszthető szöveges dokumentumban vagy táblázatban is szívesekedjen részemre megküldeni a FÖRI kezelésében lévő közterületek listáját.

Köszönöm.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság


Attachment SKMBT 36318052513261.pdf
274K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukács Máté:
Csak a(z) Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei