FTC stadion

Oroszi Babett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Igazságügyi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Oroszi Babett

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a Ferencvárosi Torna Club új labdarúgó-stadionjának felépítése elnevezésű projekt megvalósításával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából elkészített prezentációt és szakvéleményt, valamint
b) minden további, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kezelt, a központi költségvetés terhére magánvállalkozások által elkészített, e labdarúgó-stadion vagy a Ferencvárosi Torna Club egyéb létesítményei fejlesztésére vonatkozó dokumentumot

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 11.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment valasz XVII 25 3 2013 FTC stadion 20130116.pdf
11 Download View as HTML


 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

 

Tisztelt Oroszi Babett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján az FTC-stadion fejlesztésével kapcsolatos dokumentumok megismerése
iránt benyújtott közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban a mellékelten
található tájékoztatást adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oroszi Babett:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

FTC Stadion

A(z) Miniszterelnökség részére Oroszi Babett által

Sporttámogatás

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére Kis Gábor által

Tanulmányok

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Oroszi Babett által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei