FUTÁR (Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer)

Balyi Miklós küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Balyi Miklós

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 910 millió forintból felépített FUTÁR (Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer) projekt hol tart.
Mikor lett volna az első műszaki átadás?
Meddig mutatják még a kijelzők, az utasok számára teljesen hasztalan információkat?
És mikorra tervezik a végleges átadást? amikor már tényleg a járatinformációkról tájékozódhatunk.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 2.

Üdvözlettel:

Balyi Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: Balyi Miklós

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

A "FUTÁR (Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer)" tárgyú adatigénylést már meg kellett volna válaszolni. Közintézménynek jogszabály értelmében válaszolnia kell, kérem mulasztásukat mielőbb pótolni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Balyi Miklós

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0021299/2013 

Balyi Miklós

[1][FOI #1910 email]

 

 

Tisztelt Balyi Miklós Úr!  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2014. január 31-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves megértését és türelmét.

 

 

Budapest, 2014. január 2.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

References

Visible links
1. mailto:[FOI #1910 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0021299/2013 

Balyi Miklós

[FOI #1910 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Balyi Miklós!  

 

Mindenekelőtt engedje meg, hogy szíves elnézését kérjük az elhúzódó
ügyintézésért. Társaságunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felszíni forgalomirányítási és
utastájékoztatási rendszerének megújítását célzó FUTÁR projekt a
Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében valósul meg. A
meghirdetett pályázat – és az így nyújtott támogatás – kifejezetten a
forgalomirányítás és az utastájékoztatás fejlesztéséről szól, így annak
összege más, szintén fontos fejlesztésre nem csoportosítható át (még a
járműpark még oly fontos fejlesztésére sem). A projekt megvalósításához a
KMOP keretben az Európai Unió által nyújtott támogatás 3 992 millió
forint, míg a főváros által biztosítandó önrész mértéke 2 657 millió
forint. Tévedés tehát, hogy a FUTÁR projekt 910 millió forintos
összköltségvetéssel valósulna meg.

Ebből az összegből valósul meg a teljesség igénye nélkül:

* a forgalomirányító diszpécserközpont felújítása,
* a járműkarbantartó telephelyek nagy sebességű vezeték nélküli
adatkommunikációs hálózattal történő ellátása,
* a rendszer informatikai infrastruktúrájának telepítése,
* a központi forgalomirányító és utastájékoztató rendszerek bevezetése,
* 2295 jármű felszerelése a rendszer által igényelt eszközökkel,
* 263 közterületi utastájékoztató kijelző kihelyezése,
* 30 darab jelzőlámpás csomópontnak a tömegközlekedési járműveket
előnyben részesítő megoldással történő ellátása,
* további rendszerillesztési és -fejlesztési, valamint oktatási és egyéb
feladatok.

Mint látható, egy szerteágazó projektről van szó, melynek egyes részelemei
természetszerűleg eltérő időben valósultak meg. A fenti tételek közül a
dőlten szedettek teljes körűen elkészültek, átadás-átvételük megtörtént. A
projektben már csak egyes járművek (villamosok és úgynevezett
belszolgálati gépjárművek) szükséges berendezésekkel történő felszerelése
van hátra.

A BKK új rendszerét folyamatosan vezeti be. A központi forgalomirányító és
utastájékoztató rendszerek túlnyomó részének átvétele, használatba vétele
megtörtént. Csaknem valamennyi autóbusz és trolibusz irányítását már ma is
a FUTÁR projekt keretében beszerzett eszközök és szoftverek segítségével
végezzük, és egyre több villamosvonalon már ugyancsak a FUTÁR rendszer
használatával végezzük munkánkat. A közterületi utastájékoztató
berendezéseket már kiterjedt teszteljárás alá vetettük. A hosszú idejű
tesztelések oka, hogy a BKK mindenképpen ki akarja zárni annak
lehetőségét, hogy a valós idejű adatok megjelenítésére szolgáló
berendezéseken valamilyen hiba folytán téves információk kerüljenek
megjelenítésre.

2013 október elejétől kezdődően fokozatosan növelve a számot ma már
160-nál is több kijelzőn kezdődött meg a járatinformációs tesztüzem, s
ezek alapján jelenleg is gyűjtjük a tapasztalatokat a rendszer
viselkedéséről. A működő berendezések számát folyamatosan növeljük a
továbbiakban is.

Nem titok ugyanakkor, hogy a projekt eredeti véghatáridejéhez (2012.
június 30.) képest késésben van. Ezt a határidőt támogatási szerződésünk
határozta meg még 2009 júniusában amiatt, mert ilyen összetettségű feladat
végrehajtásához a szakemberek három évet tartottak szükségesnek. Mivel
vállalkozási szerződést a BKV-nak csak 2010 végén sikerült kötnie, a
becsült három évnek nagyjából 2013 végén kellene lejárnia. A projekt
folyamán azonban számos olyan előre nem látható, a feleken kívül álló
hátráltató tényező befolyásolta a megvalósítást. Ezek közül a
villamosokkal kapcsolatos műszaki problémák okozták a legtöbb fejtörést. A
FUTÁR-ral felszerelt villamosok tesztelésekor ugyanis olyan problémákba
ütköztünk, amivel korábban sem a vállalkozó Synergon, sem a BKK és a BKV
nem találkozott. Igaz, ennyire bonyolult rendszert nem is telepítettünk
korábban a járművekre. A technikai nehézség a projekt megkezdése előtt a
villamosok normál működését nem befolyásolta, hiszen sosem rendelkeztek
olyan modern beépített rendszerrel, mint amilyen a jelenlegi fejlesztéskor
kerül a járművekbe. Ez egy rejtett hiba tehát, melyet a Futár rendszer
beépítése előtt nem ismerhettünk.

Mindezek folyományaként tolódott tehát a megvalósítási határidő 2014.
március 31-re. A csúszás e problémák és a korábban becsült három éves
időszükséglet alapján nem kirívó mértékű. Erre a határidőre volt tehát
feladata a vállalkozónak a villamos járművek teljes körű felszerelése. A
szerelések előrehaladtával válik lehetővé egyre több, végül az összes
közterületi kijelző járatinformációs üzemre történő bekapcsolása. A
rendszer készültsége 2014. március 31-én, a véghatáridő napján elérte a 97
százalékot. A villamosflotta felének szerelése az előírt határidőn túl,
késedelmesen fejeződik be, s ezért a BKK kötbérezni fogja a rendszer
szállítóját. A 60 százalékban európai uniós társfinanszírozású projekt
esetében ugyanakkor a BKK erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült a csaknem
4 milliárd forintos támogatási összeget teljes egészében megőrizni.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2014. április 3.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balyi Miklós:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei