futar

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2017-05-17-én miért és hova költözött át a http://futar.bkk.hu infrastruktúrája, miért volt átirányítva a http://futar.realcity.io/ -ra, milyen fejlesztési/karbantartási szerződés vonatkozik rá?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 15.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0025079/2017

Szerb Tamás

[1][FOI #9516 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2017. augusztus 14-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2017. július 28.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9516 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0025079/2017

Szerb Tamás

[1][FOI #9516 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés még folyamatban van.
 
Válaszunkat soron kívül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2017. augusztus 14.

                                   

                                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9516 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0025079/2017 

Szerb Tamás

[1][FOI #9516 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

A BKK Zrt.-hez 2017. július 15-én érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a [2]http://futar.bkk.hu címen elérhető utazástervező
szolgáltatás nem költözött, változatlan szervereken üzemel. A szervereket
és az utazástervezőt egyaránt a FUTÁR üzemeltetési szerződés keretében
üzemelteti a BKK Zrt.

 

2017. május 15. és 17. között nem átirányítás volt érvényben, mivel a
futar.realcity.io cím is ugyanarra a szerverre mutatott, mint az eredeti
cím. A megoldásra azért volt szükség, mert a Google egy hiba miatt
kitiltotta a bkk.hu domain alatti összes Google Maps térképszolgáltatást,
ami az utazástervezőt használhatatlanná tette. A hiba helyreállításáig
kerülő megoldásként a nevezett címmel lehetett biztosítani a szolgáltatás
működőképességét. 2017. május 17-e óta a kerülő megoldás helyett ismét az
üzemszerű hozzáférés működik.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. augusztus 15.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján. 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9516 email]
2. http://futar.bkk.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

BKV fizetések

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

BKV Fizetések

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

shop.bkk.hu

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Személyes Adatok

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei