Futár a Keletin

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

most, hogy az 1-es és 3-as villamosok felújítása megtörtént, a vonatkozó http://kimittud.atlatszo.hu/request/futa... kérdésem hasonló, miért nincs még, ill. mikor lesz a Keleti Pályaudvarnál FUTÁR?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 25.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0012133/2016

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Szerb Tamás

[1][FOI #6376 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Szerb Tamás!  

 

Társaságunkhoz 2016. március 26-án érkezett elektronikus levelére
hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Keleti pályaudvar Ön által hivatkozott
megállóhelyének FUTÁR kijelzővel történő ellátása, valamint az 1-es és
3-as villamosvonalak fejlesztése között nincs összefüggés. Korábbi
válaszunkban csupán utaltunk rá, hogy kizárólag egyéb beruházásokhoz
kapcsolódva volt lehetőségünk növelni a FUTÁR közterületi kijelzők
darabszámát. Ilyen beruházások voltak az elmúlt időszakban:

·         az 1-es és a 3-as villamos felújítása,

·         a Görgey Artúr utca felújítása,

·         a Határ út M busz- és villamosvégállomás átépítése.

 

Továbbá a közeljövőben az alábbi projektekhez kapcsolódva kerülhet sor új
kijelzők telepítésére:

·         Széll Kálmán tér átépítése,

·         budai fonódó villamoshálózat kiépítéséhez kapcsolódó
peronátépítési munkák,

·         P+R parkoló fejlesztések.

 

Olyan önálló projektet, amely során új helyszíneken, más beruházásoktól
függetlenül tudtunk volna új FUTÁR közterületi kijelzőket telepíteni,
egyelőre nem sikerült indítanunk, noha Társaságunk szándékai között régóta
szerepel ilyen elképzelés. Mivel jelenleg sem rendelkezünk érvényes és
hatályos szerződéssel a hivatkozott kijelző telepítésére, pontos időpontot
ezúttal sem tudunk megadni.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. március 31.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6376 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Futár a Keletin

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

futar

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Járatmódosítás

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Elnyelt pénz

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Rákosrendező

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei