FUTÁR GTFS-Realtime API elérhetőségi adatai

FOdor Bertalan küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: FOdor Bertalan

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2014 novemberében a BKK bejelentette [ http://www.bkk.hu/2014/11/mostantol-a-go... ], hogy a FUTÁR Utazástervező felület adatait szolgáltató GTFS-Realtime feedet publikussá teszi, hogy bármely fejlesztő felhasználhassa, így elérhetővé téve a BKK járatainak valós idejű közlekedését leíró adatokat, amely kiemelt közérdeklődés tárgya. Sajnos azonban ez teljességében a mai napig nem valósult meg.

Elismerendő, hogy a BKK hozzáférést ad a FUTÁR Utazástervezőt meghajtó motor API-jához, ez viszont - amellett, hogy nem szabványos formátumot használ - sajnálatosan nem nyújt teljes hozzáférést az adatokhoz (pl. törölt menetek listája). Ezért lenne szükséges a GTFS-Realtime csatorna, amit a Google Maps-szel is megosztottak.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A Google Maps által is használt GTFS-Realtime API endpointokat. (A "Vehicle Positions", "Trip Updates" és "Service Alerts" csatornák eléréséhez szükséges URL-t.)

2. Amennyiben az 1. pontban kért adatokat nem küldik meg, kérem annak részletes indoklását, hogy ez miért nem történt meg.

3. Amennyiben az 1. pontban kért adatokat nem küldik meg, kérem annak ismertetését, hogy a Google Maps milyen megállapodás alapján, milyen feltételekkel fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Kérem, csatolják a kapcsolódó dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 25.

Üdvözlettel:

Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003533/2016

Ügyintéző: Füzesi Kriszina

Fodor Bertalan

[1][FOI #6016 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. február 24-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. február 2.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6016 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003533/2016 

Fodor Bertalan

[1][FOI #6016 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés továbbra is folyamatban van. Válaszunkat soron
kívül megküldjük Önnek.

 

Addig is szíves türelmét kérjük.

 

Budapest, 2016. február 24.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6016 email]

Hivatkozása ide

Feladó: FOdor Bertalan

Tisztelt Várkonyi Ágnes!

A közérdekű adatigénylés meghosszabbított határideje lejárt, kérem tájékoztassanak annak állapotáról, az esetlegesen felmerült problémákról.

Amennyiben a hozzáférési adatok átadásában segítségükre tudok lenni, állok rendelkezésre.

Üdvözlettel:

Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003533/2016

Ügyintéző: Füzesi Krisztina

Fodor Bertalan

[1][FOI #6016 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

  

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Mindenekelőtt szíves elnézését kérjük az elhúzódó válaszadásért.

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2016. január 25-én, valamint 2016. február 29-én
érkezett leveleire, tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért adatok a
[2]http://www.bkk.hu/apps/gtfs/ hivatkozás alatt megtalálhatók.

 

A linken található zip fájlban került eltárolásra minden menetrend, ezt
használja a google maps is.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. március 5.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6016 email]
2. http://www.bkk.hu/apps/gtfs/

Hivatkozása ide

Feladó: FOdor Bertalan

Tisztelt Várkonyi Ágnes!

Az adatigénylésemben egyértelműen megjelöltem, hogy a "GTFS Realtime" csatorna eléréséhez szükséges URL-t kérem. Ezt megerősítendő beillesztettem a BKK kapcsolódó közleményét, amely a valós idejű adatok megosztásáról szól. Ezzel szemben a megküldött elérés a statikus GTFS-re, azaz a tervezett menetrendre mutat, amely eddig is publikusan elérhető volt.

Kérem, az eddigi késedelemre tekintettel, minél hamarabb küldjék meg részemre az eredeti adatigénylésben kért adatokat, azaz a FUTÁR rendszerből származó valós idejű adatokhoz (járművek pozíciója, tervezett indulási időpontok stb.) hozzáférést biztosító elérést.

Amennyiben ezen adatok egy BKK-val szerződő fél kezelésében vannak (pl. Synergon, T-Systems), kérem továbbítsák az igénylést, és koordináljanak az adatok elérhetővé tételében.

Üdvözlettel:

Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003533/2016

Fodor Bertalan

[1][FOI #6016 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. április 4-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. március 11.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6016 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003533/2016

Fodor Bertalan

[1][FOI #6016 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés továbbra is folyamatban van. Válaszunkat soron
kívül megküldjük Önnek.

 

Addig is szíves türelmét kérjük.

 

Budapest, 2016. április 4.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6016 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003533/2016

Ügyintéző: Füzesi Krisztina

Fodor Bertalan

[1][FOI #6016 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Mindenekelőtt szíves elnézését kérjük az elhúzódó válaszadásért.

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2016. március 5-én érkezett elektronikus
levelére, tájékoztatjuk, hogy a FUTÁR Utazástervező felület adatait
szolgáltató GTFS-realtime feed publikussá tételéig az alábbi három linken
keresztül érheti el a kért információkat (mivel ezek valósidejű adatok,
bizonyos paraméterek elévülhetnek, esetlegesen frissítés szükséges). 

 

•             
[2]http://futar.bkk.hu/bkk-utvonaltervezo-a...

 

•             
[3]http://futar.bkk.hu/bkk-utvonaltervezo-a...

 

•             
[4]http://tile1.futar.bkk.hu/bkk-gui/tiles/...

 

 Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2016. április 29.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6016 email]
2. http://futar.bkk.hu/bkk-utvonaltervezo-a...
3. http://futar.bkk.hu/bkk-utvonaltervezo-a...
4. http://tile1.futar.bkk.hu/bkk-gui/tiles/...

Hivatkozása ide

FOdor Bertalan hozzászólt ()

Azt az információt kaptam, hogy a GTFS-RT csatorna belátható időn belül publikusan elérhető lesz, ehhez fejlesztésre van szükség, amely folyamatban van.

Link to this

Feladó: FOdor Bertalan

Tisztelt BKK!

2016. január 25-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be a FUTÁR rendszer publikus adatainak elérhetőségével kapcsolatban, amelyeket a Google Maps szolgáltatása folyamatosan megkap, ámbár publikusan egyelőre nem elérhető. 2016. április 29-én érkezett levelükben arról tájékoztattak, hogy a GTFS-realtime feed publikussá tételéig milyen más módon érhető el a kért információ egy része.

Érdeklődöm, hogy az eltelt időben milyen előrelépés történt a GTFS-RT feed publikussá tételében, ennek megvalósítása mikorra várható. Kérem, küldjék meg az ezzel kapcsolatos információkat!

Üdvözlettel:

Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003533/2016

Fodor Bertalan

[1][FOI #6016 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2016. szeptember 20-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2016. augusztus 29.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6016 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0003533/2016

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Fodor Bertalan

[1][FOI #6016 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Társaságunkhoz 2016. augusztus 21-én érkezett elektronikus levelére
hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

A FUTÁR rendszerben tárolt adatok kiadhatóságára vonatkozóan Társaságunk
egyeztetést kezdeményezett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósággal. A hivatkozott egyeztetést lezáró állásfoglalás alapján
születik döntés az adatigénylésben foglalt kérése megvalósíthatóságáról.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2016. szeptember 5.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6016 email]

Hivatkozása ide

Feladó: FOdor Bertalan

Delivered

Tisztelt BKK!

Érdeklődöm, hogy az utóbbi három hónapban milyen eredménnyel járt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal való egyeztetés.

Milyen státuszban van az egyeztetés, mi történt eddig?
Milyen kérdéseket küldtek el a Hatóságnak?
A Hatóság milyen válaszokat, állásfoglalást küldött? Ezeket kérem küldjék meg nekem.
Van az eddig is publikus adatok GTFS-RT formátumban történő kiadásának bármilyen akadálya?
Az egyeztetés eredményeképp mit terveznek tenni?

Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Feladó: FOdor Bertalan

Delivered

Tisztelt BKK!

A 0038/0003533/2016 ügyszámú levelezésünkre november 30-án küldött válaszlevelemre az utóbbi egy hétben még automatikus válaszlevél sem érkezett, ezért az alábbiakban a biztonság kedvéért újra elküldöm azt.

Üdvözlettel:
Fodor Bertalan

Eredeti levél:

Tisztelt BKK!

Érdeklődöm, hogy az utóbbi három hónapban milyen eredménnyel járt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal való egyeztetés.

Milyen státuszban van az egyeztetés, mi történt eddig?
Milyen kérdéseket küldtek el a Hatóságnak?
A Hatóság milyen válaszokat, állásfoglalást küldött? Ezeket kérem küldjék meg nekem.
Van az eddig is publikus adatok GTFS-RT formátumban történő kiadásának bármilyen akadálya?
Az egyeztetés eredményeképp mit terveznek tenni?

Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Feladó: Balatoni Ilona
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Fodor Bertalan!

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

Válaszunkat legkésőbb 2016. december 30-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

Kérjük továbbá, hogy szíveskedjen megküldeni e-mail címét a [Budapesti Közlekedési Központ Zrt. request email] címre, a 0038/0003533/2016 ügyszámra való hivatkozással, mivel sajnos a jelenlegi e-mail címre technikai okok miatt nem tudjuk megküldeni a válaszunkat.

Együttműködését köszönjük.

2016. december 14.

Üdvözlettel:

Várkonyi Ágnes
Levelezési szakterületi vezető
BKK Zrt.

Hivatkozása ide

FOdor Bertalan hozzászólt ()

A BKK-tól a mai napon az alábbi választ kaptam e-mailben:

Tisztelt Fodor Bertalan!

Társaságunkhoz 2016. november 30-án, december 7-én és 14-én érkezett elektronikus leveleire hivatkozva tájékoztatjuk, hogy hivatalosan még nem kaptuk meg a választ a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivataltól. Az ügy sürgetése érdekében személyesen is felvettük velük a kapcsolatot.

Türelmét és megértését köszönjük.

Budapest, 2016. december 22.

Üdvözlettel:

Várkonyi Ágnes
Levelezési ügyfélszolgálat vezető
BKK Zrt.

Link to this

Feladó: FOdor Bertalan

Delivered

Tisztelt BKK!

Örömmel olvastam Budapest okos város jövőképét, mely támogatólag lép fel az adatok megosztásának irányában:

>> A megfelelő önkormányzati adatbázis birtokában
el kell végezni annak körültekintő publikálását
is. Fontos, hogy a Főváros ösztönzőként
lépjen fel az adatok hasznosításának terén, így
az önkormányzati felhasználás mellett megjelenhetnek
a magánfejlesztők is: az adatok segítségével
szolgáltatások fejleszthetők, új lehetőségek
nyílnak azok alkalmazására. <<

Érdeklődöm, hogy ennek jegyében született-e már megoldás a GTFS-RT csatorna publikálás ügyében, melyről immáron egy teljes éve levelezünk 0038/0003533/2016 ügyszám alatt (nem számítva a más ügyszámok alatt írt korábbi leveleimet egészen 2015 februárja óta).

Tekintettel arra, hogy az adatok publikálása már megtörtént a Google Maps felé (azaz nem új adatok publikálásáról van szó), igazán nem értem mi jelenti az ügyben az akadályt.

Mielőbbi, pozitív válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Papp Zoltán hozzászólt ()

Hol tart a történet?

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő FOdor Bertalan:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 10 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei