FUTÁR szerződések

FOdor Bertalan küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: FOdor Bertalan

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a FUTÁR (Forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer) projekt kivitelezésére kötött szerződést annak mellékleteivel együtt, különös tekintettel a műszaki leírásra. Kérem továbbá csatolni az eredeti szerződés összes későbbi módosítását, ezek mellékleteit, valamint a teljesítésről kiadott igazolásokat, megjelölve az elvégzett munkát és a kifizetett összeget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 10.

Üdvözlettel:
Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0004153/2015 

Fodor Bertalan

[FOI #3963 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2015. március 12-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2015. február 18.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0004153/2015 

Fodor Bertalan

[FOI #3963 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. február 10-én érkezett - Közérdekű adat
igénylés - FUTÁR szerződések tárgyú – közérdekű adatigénylésére, az alábbi
tájékoztatást adjuk.

 

A Vállalkozási Szerződés és annak módosításai elérhetőek honlapunkon az
alábbi linken: [1]http://www.bkk.hu/magunkrol/beszerzes/

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által kért dokumentumok mérete nem teszi
azt lehetővé, hogy a azokat e-mailben küldjük meg, ezért kérjük, hogy az
alábbi lehetséges megoldások közül szíveskedjen választani:

 

·         a dokumentumokat papír alapon előzetes időpont egyeztetés után
átveszi a BKK Zrt. ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
utca 19-21.)

·         a dokumentumokat elektronikus adathordozóra másolva előzetes
időpont egyeztetés után átveszi a BKK Zrt. ügyfélszolgálatán (1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.).

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. február 27.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. http://www.bkk.hu/magunkrol/beszerzes/

Hivatkozása ide

Feladó: FOdor Bertalan

Tisztelt BKK!

A felajánlott lehetőségek közül a második opciót választanám, azaz a dokumentumokat elektronikus adathordozóra másolva átvenném a BKK Zrt. ügyfélszolgálatán.

Kérem, tájékoztassanak hogy milyen módon van lehetőség az időpontegyeztetésre, vagy az ügyfélszolgálat nyitva tartása alatt bámikor bemehetek-e.

Köszönöm segítségüket!

Üdvözlettel:

Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: FOdor Bertalan

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Kérem tájékoztassanak, hogy mikor van lehetőségem a 0038/0004153/2015-ös ügyszámban megjelölt dokumentumok átvételére!

Két hete küldtem már egy levelet, de arra ezidáig nem jött válasz. Várom mihamarabbi válaszukat.

Üdvözlettel:

Fodor Bertalan

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0004153/2015 

Fodor Bertalan

[FOI #3963 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Fodor Bertalan!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. március 2-án és 13-án érkezett levelére,
tájékoztatjuk, hogy az adatokat tartalmazó DVD lemezt átveheti a Rumbach
Sebestyén utca 19-21. szám alatt található személyes ügyfélszolgálatunkon.

 

Nyitva tartás:

hétfő, kedd, csütörtök 9.00 – 17.00

szerda 9.00 – 19.00

péntek 9.00 – 15.00

 

Kérjük, az átvételnél szíveskedjen a 0038/0004153/2015-ös ügyszámra
hivatkozni.

 

Az elhúzódó ügyintézésért szíves elnézését kérjük.

 

Budapest, 2015. március 17.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

Hivatkozása ide

FOdor Bertalan hozzászólt ()

A BKK-tól átvettem a DVD lemezt. A tartalma letölthető az alábbi linkről:

https://drive.google.com/file/d/0B6pPAhO...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő FOdor Bertalan:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Járatmódosítás

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Futár a Keletin

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei