Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pongrácz Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Gárdony város játszótereinek biztonságát fokozó intézkedések állása

Pongrácz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pongrácz Gábor to read a recent response and update the status.

Feladó: Pongrácz Gábor

Delivered

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Sajnálattal fogadtam, hogy 2019. május 31-i levelemben feltett kérdéseimre nem szíveskedett válaszolni GRD/505-4/2019. számú levelében hivatkozva arra, hogy álláspontjuk szerint levelem nem minősül az Infotv. szerinti adatigénylésnek.
Kérem legyen szíves megjelölni, hogy a hivatkozott jogszabály mely pontja alapján nem tekinti levelemet 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adatigénylésnek.
Ismételten szeretném felhívni arra, hogy információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapuló közérdekű adatkérésemet teljesítse. Kérdéseim továbbra is, melyekre vonatkozó válaszát szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Milyen intézkedéseket tettek a város játszótereinek biztonságosságát fokozó lehetséges intézkedéseket felmérése érdekében?

2. Ezek a felmérések milyen eredménnyel zárultak?

3. Milyen összegek kerültek elkülönítésre a feltárt problémák elhárítására játszóterenkénti bontásban?

4. Mikor várható a bejelentésben szereplő, illetve a további problémák megoldása?

Az eredeti bejelentés leírása és fotója érhető itt:
https://jarokelo.hu/bejelentesek/gardony...

A másik játszótérre vonatkozó probléma leírása és fotója érhető itt:
https://jarokelo.hu/bejelentesek/gardony...

Az első játszótér állapotára vonatkozó további bejelentés:
https://jarokelo.hu/bejelentesek/gardony...

A másik játszótér állapotára vonatkozó további bejelentés:
https://jarokelo.hu/bejelentesek/gardony...

Az első játszótéren jelentkező szemét problémára vonatkozó további bejelentés:
https://jarokelo.hu/bejelentesek/gardony...

A másik játszótéren jelentkező szemét problémára vonatkozó további bejelentés:
https://jarokelo.hu/bejelentesek/gardony...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 3.

Üdvözlettel:

Pongrácz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Vargáné dr. Kállai Marianna
Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.png
11K Download

Attachment v laszlev l 3 Pongr cz G bor.pdf
364K Download View as HTML


Tisztelt Pongrácz Gábor Úr!

 

„Óvoda előtti játszótér nincs elkerítve” tárgyú megkeresésére csatoltan
küldöm Gárdony Város Jegyzője válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

 

Vargáné dr. Kállai Marianna
szervező

Polgármesteri Hivatal Gárdony
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06-22-570-100 /236 mellék
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pongrácz Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pongrácz Gábor:
Csak a(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei