Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gulyás Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Gazdálkodási és szakmai mutatók, valamint döntéselőkészítő anyagok, jegyzőkönyvek

Gulyás Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Művészeti Akadémia részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gulyás Márton to read a recent response and update the status.

Feladó: Gulyás Márton

Tisztelt Magyar Művészeti Akadémia!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) Fekete György által a HírTV múlt pénteki (november 6-ai) esti híradásában hivatkozott, az MMA illetve a FESZ elnöksége által folytatott megbeszélésről készített jegyzőkönyvet.
2) A 2013. október 31-ei kormányhatározat által kiszabott feladatok ellátásával összefüggően keletkezett összes dokumentumukat, amelyek az átfogó kultúrstratégia előkészítését alapozták meg, illetve magát a végleges stratégiai anyagot.
3) A 2012-es, 2013-as, illetve 2014-es közbeszerzési terveikből megvalósult közbeszerzéseik szerződéseit, a leszerződött összegeket, a befogadott számlákat és a hozzájuk tartozó teljesítési igazolásokat/jegyzőkönyveket
4) 2011-től kezdődően a jelen napig bezárólag minden önöknek kiutalt állami forrás összegét és a kiutaló intézmény nevét (költségvetési, rendkívüli kormányzati keret, miniszteri kiutalások, etc.). Ugyanígy kérem küldjék meg ezen összegek felhasználásának a dokumentációját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 9.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

Hivatkozása ide

Feladó: MMA adatszolgáltatás
Magyar Művészeti Akadémia


Attachment 20151123145942292.pdf
410K Download View as HTML

Attachment 20151123 GM adatig nyl s v lasz.pdf
1.5M Download View as HTML


Tisztelt Gulyás Márton Úr!

 

Mellékelten küldjük az e-mailen 2015.11.09-én érkezett adatkérésére az Ön
által igényelt adatokat.

 

Tisztelettel:

 

 

MMA Titkársága

Adatszolgáltatás

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gulyás Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gulyás Márton:
Csak a(z) Magyar Művészeti Akadémia munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

MAOE támogatások

A(z) Magyar Művészeti Akadémia részére Karas David által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei