Gazdálkodással kapcsolatos kérdések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a város gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi adatokat:

1 - Mennyi bérleti díjat fizetett 2016 -2017-ben az önkormányzat a 8154
Polgárdi, Szabadság utca 45 szám alatti ingatlanért, és a megfizetett díj tartalmazta-e a rezsiköltségeket?
2 -Hány alkalmazott dolgozott a fenti időszakban a Peti-Panni Családi Napköziben?
3- Mennyi a dogozóknak kifizetett havi juttatások nettó összege, illetve mennyi a legmagasabb kifizetett nettó havi jövedelem?
4 - Mennyi bérleti díjat fizet az Önkormányzat a polgármester által igénybe vett lakásért, és ez tartalmazza-e a rezsiköltséget?
5 - Mekkora összegű felújítást történt a bérleményben az elmúlt 3 évben, és ki fizette azt?
6 - Mennyiért vásárolták a Polgármester úr által jelenleg hasznát autót, és mi indokolta a vásárlást?

fenn a munkaviszonyuk és kik ezek a személyek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Polgárdi Város Pénzügyi Csoport
Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András Úr!

 

Alábbiakban tájékoztatom Polgárdi Város gazdálkodásával kapcsolatos
kérdéseire:

1.)   2016 és 2017 években 80 000,-Ft/hó nettó, 122 000,-Ft/hó bruttó
bérleti díjat fizetett ki Polgárdi Város Önkormányzata a Peti-Panni
Családi Napközinek helyet adó épület után. A bérleti díj nem tartalmazza a
rezsiköltséget.

2.)   Átlagosan 3 fő alkalmazott dolgozik a Családi napköziben.

3.)   A dolgozók részére a mindenkori garantált bérminimum és a
törvényileg előírt szociális ágazati pótlék kerül kifizetésre, 2016 évben
3 079 177,-Ft nettó személyi juttatás összegben.  2016 évben a legmagasabb
kifizetett nettó juttatás összege: 95 194,-Ft, 2017. évben 123 954,-Ft.

4.)   Nem fizet Polgárdi Város Önkormányzata bérleti díjat és
rezsiköltséget a polgármester által igénybe vett lakásért.

5.)   Polgárdi Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakás felújítására
876 790,-Ft + áfa került elszámolásra. Ezt az összeget Polgárdi Város
Önkormányzata fizette, mivel a lakás az önkormányzat tulajdona.

6.)   3 900 ezer Ft összegben vásárolt Polgárdi Város Önkormányzata
személygépkocsit. Az önkormányzati feladatok ellátásához volt szükség a
gépkocsi megvásárlására

 

A 7. pont elejét nem kaptam meg, így nem tudok válaszolni a “fenn a
munkaviszonyuk és kik ezek a személyek” kérdésre.

 

Amennyiben a fentekkel kapcsolatban még kérdése merül fel, kérem forduljon
hozzám.

 

Tisztelettel:

Nagy Zsuzsanna Ágnes

pénzügyi csoportvezető

telefon:06304005839

email: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

EOK mélygarázs

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Reklámkihelyezés

A(z) Budapesti Közlekedési Zrt. részére Ipsai Ervin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei