Gazdálkodó szervezetek támogatása #2

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a 1998. január 1-je és az adatigénylés beérkezése közötti
időszakban a társasági adóhoz kapcsolódóan beruházási adókedvezményt kapott gazdálkodó szervezetek felsorolását az egyes adókedvezmények összegének és időtartamának megjelölésével,

b) a 1998. január 1-je és az adatigénylés beérkezése közötti
időszakban a társasági adóhoz kapcsolódóan fejlesztési adókedvezményt kapott gazdálkodó szervezetek felsorolását az egyes adókedvezmények összegének és időtartamának megjelölésével,

c) a 1998. január 1-je és az adatigénylés beérkezése közötti időszakban a vissza nem térítendő beruházásösztönzési, munkahelyteremtési és képzési támogatást kapott gazdálkodó szervezetek felsorolását az egyes támogatások összegének megjelölésével, valamint

d) az a) és b) pont szerinti adókedvezményeket, valamint a c) pont alatti támogatásokat megalapozó beruházások és fejlesztések megtérülésének vizsgálatára irányuló, a Minisztérium által kezelt jelentéseket, tanulmányokat, elemzéseket és más dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 29.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
11 Download


[1]Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Jelzem, hogy a közérdekű adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő a tegnapi napon eltelt. Kérem, válaszoljanak az adatigénylésre!

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
0K Download


[1]Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment attachment.xlsx
0K Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q C1tl E1tsz F3.hu NGM 13398 5F2013.docx.docx
0K Download View as HTML

Attachment K z rdek adat ig nyl s Gazd lkod szervezetek t mogat sa 2.txt
0K Download View as HTML


IKTsz. NGM/13398/2013

 

Tisztelt Uram/Hölgyem!

 

Köszönettel vettük megkeresését, melyre ezúton küldjük csatolt
mellékletként válaszunkat.

 

Üdvözlettel,

 

Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[1][NGM request email]

Tel.:795 5010; 795 5011

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Céljuttatások

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Révész Benedek által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei