Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság jegyzőkönyvei

Dr. Csordás Levente küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Berente Község Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2016. év január 1. napjától az adatigénylés napjáig tartott valamennyi bizottsági ülés jegyzőkönyvét, meghívóját, az előterjesztéseket és a bizottság döntését. A döntések esetében amennyiben név szerinti szavazás történt, akkor azt az információt is kérem megküldeni, hogy melyik bizottsági tag hogyan szavazott, illetve szavazott-e. Amennyiben nem történt név szerinti szavazás, akkor a szavazati arányt (igen, nem, tartózkodás, nem szavazott).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 12.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Közérdekű adat igénylés – Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság
jegyzőkönyvei

 

 

Tisztelt Dr. Csordás Levente Úr!

 

 

2017. április 12. napján kelt az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigénylése kapcsán
az alábbiakról tájékoztatom:

 

Tájékoztatom, hogy Berente Község Önkormányzatának Gazdasági, Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottsága megalakulását követően első ízben 2016. 10. 25. napján
ülésezett. A kigyűjtött jegyzőkönyvet adattartalma akkora terjedelmű, hogy
azt jelen levelem mellékletében hiába csatoltuk, a rendszer folyamatosan
visszautasította. Kérem szíveskedjen megküldeni egy olyan linket, melyen a
mellékleteket biztosítani, megküldeni tudjuk.

 

Tájékoztatom, hogy az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás
aránytalan mértékű igénybevételével járó feladatért külön díjazást nem
kérek, tekintettel arra, hogy a teljesítés határidőben történő megküldését
biztosítani nem tudtam.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét és várom a jegyzőkönyvek
megküldéséhez szükséges link megküldését.

 

Tisztelettel:

 

Nagy Boglárka

Jegyző

Berente, 2017. május 3.

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv nyilv nos.pdf
2.7M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
178K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
309K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
190K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
199K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
2.4M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
198K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
530K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv nyilv nos.pdf
4.1M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
174K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
186K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
5.2M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
165K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
580K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
4.0M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
168K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
150K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
150K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
453K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
5.1M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
216K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
190K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
3.6M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
211K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
203K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
4.2M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
181K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
398K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
3.4M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
217K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
201K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
3.4M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
217K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
201K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
2.7M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
184K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
222K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
2.7M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
184K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
222K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
3.2M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
177K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
177K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
183K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
179K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
2.2M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
192K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
170K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
202K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
175K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
2.7M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
210K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
178K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv nyilv nos.pdf
4.4M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
219K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
526K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv nyilv nos.pdf
4.4M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
219K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
526K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv nyilv nos.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
180K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
173K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv nyilv nos.pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v nyilv nos.pdf
195K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
230K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Ezúton szeretném megköszönni az adatszolgáltatást.

Sajnálattal tapasztaltam, hogy a 2016. szeptember 6. napján és a 2017. január 17. napján tartott bizottsági ülésekről nem teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét.

Kérem, hogy a nem teljesített adatszolgáltatást 15 napon belül pótolni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Pontosítás: Ezt megelőző levelemben szövegszerkesztési hiba történt. Kérem az ezt megelőző levelemet az alábbi tartalommal figyelembe venni:

Ezúton szeretném megköszönni az adatszolgáltatást.

Sajnálattal tapasztaltam, hogy a 2016. szeptember 6. napján és a 2017. január 17. napján tartott bizottsági ülések közötti ülésekről nem teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét.

Kérem, hogy a nem teljesített adatszolgáltatást 15 napon belül pótolni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármesteri Hivatal
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jegyz k nyv.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment Jelenl ti v.pdf
183K Download View as HTML

Attachment Megh v.pdf
179K Download View as HTML


Tisztelt Dr. Csordás Levente !

 

Tájékoztatom, hogy a tegnapi nap folyamán küldött (2017. 05.04. 16 óra 13
perckor) e-mail tartalmazta a kért 2016. 09. 06. napján megtartott
bizottsági ülés jegyzőkönyvét, melyet most ismételten megküldök.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy 2017. január 17-én nem volt GPÜB ülés, így
erről jegyzőkönyvet csatolni nem áll módomban.

 

Üdv.: Nagy Boglárka

jegyző

 

From: Polgármesteri Hivatal [mailto:[Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]]
Sent: Thursday, May 4, 2017 4:13 PM
To: [FOI #8875 email]
Subject: Beente GPÜB_09_06

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csordás Levente

Delivered

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Az eddigi adatszolgáltatást tisztelettel köszönöm.

Kérem, hogy az egyes bizottsági döntéseket is küldje meg az eredeti kérésemnek megfelelően. A bizottsági üléseken született egyes döntések az egyes testületi üléseken ismertetésre kerültek. Azonban ebből nem derül ki a döntés tényleges tartalma és a szavazati arány. Kérem az egyes döntéseket is küldje meg.

Továbbá kérem, hogy a 2017. február 7. napján bizottsági ülés jegyzőkönyvét, meghívóját, jelenléti ívet is küldje meg részemre. Amennyiben ezen a bizottsági ülésen döntést hozott a bizottság, akkor a döntést is legyen szíves megküldeni részemre.

Válaszlevelemet kérem a tárgyban benyújtott közérdekű adatigénylésnek tekinteni azzal, hogy a határidőt ennek a kérelemnek a megérkezésétől kérem számítani.

Üdvözlettel:

Dr. Csordás Levente

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Zsuzsa
Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Dr. Csordás Levente!

 

 

Tájékoztatom, hogy Berente Község Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottsága a képviselő testület ülésének anyagát megtárgyalva
határozathozatal nélkül javaslatot tesz a képviselő testület felé.

Amennyiben határozathozatalra kerül sor a bizottsági ülésen, az akkor a
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

 

Tájékoztatom, hogy 2017. február 7. napján nem volt bizottsági ülés, így
arról anyagot küldeni nem tudok.

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Boglárka

jegyző

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr. Csordás Levente:
Csak a(z) Berente Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei