Geo Nord Bau Kft-vel kötött szerződések

Mérten János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Geo Nord Bau Kft. között köttetett-e 2012.01.01. és 2017.06.02. közötti időszakban szerződés! Amennyiben igen, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogviszonyra vonatkozó összes dokumentum másolatát (szerződés, tranzakciókra vonatkozó bizonylatok), valamint a szerződés megkötését megalapozó önkormányzati döntések másolatát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 2.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Geo Nord Bau Kft.Kb ipari parkban l zi kaszal sos ter.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment GeoNord.Kb.iparipatk.sz mla teljes t si igazol s.pdf
68K Download View as HTML


---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Buza Orsolya <[1][email address]>
Dátum: 2017. június 27. 11:27
Tárgy:
Címzett: [2][FOI #9363 email]

Tisztelt Mérten Úr!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, a "Geo Nord
Bau Kft.-vel kötött szerződések" tárgyú közérdekű adat kiadása iránti
kérelmére mellékelten megküldöm a kért okiratokat elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Geo Nord Bau Kft.Kazincbarcika feluji t sok 2 szerz.m d.1..pdf
54K Download View as HTML

Attachment Geo Nord.Kbarcika fel j t sok.r szsz mla telj.ig.p.pdf
97K Download View as HTML

Attachment Geo.Nord.Kbarcika.fel j t sok.SKMBT C22017061408040.pdf
331K Download View as HTML

Attachment Geon Nord Bau T rsas g Kazincbarcika fel j t sok sze.pdf
156K Download View as HTML

Attachment GeoNord.Kbarcika fel j t sok.v gsz mla telj.ig.pdf
81K Download View as HTML


---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Buza Orsolya <[1][email address]>
Dátum: 2017. június 27. 11:27
Tárgy:
Címzett: [2][FOI #9363 email]

Tisztelt Mérten Úr!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, a "Geo Nord
Bau Kft.-vel kötött szerződések" tárgyú közérdekű adat kiadása iránti
kérelmére mellékelten megküldöm a kért okiratokat elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment GeoNord.tanm hely.aj nla.pdf
744K Download View as HTML

Attachment GeoNord.tanm hely.dokument ci.pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment GeoNord.tanm hely.KAZ 2015 Felh v s Tanm hely Kik ld tt.doc
56K Download View as HTML

Attachment GeoNord.tanm hely.m szaki tad s tv teli jegyz k.pdf
120K Download View as HTML

Attachment GeoNord.tanm hely.teljes t si igazol s.pdf
36K Download View as HTML


---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Buza Orsolya <[1][email address]>
Dátum: 2017. június 27. 11:27
Tárgy:
Címzett: [2][FOI #9363 email]

Tisztelt Mérten Úr!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, a "Geo Nord
Bau Kft.-vel kötött szerződések" tárgyú közérdekű adat kiadása iránti
kérelmére mellékelten megküldöm a kért okiratokat elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!

Válaszadását nagyon szépen köszönöm!

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!

Közérdekű adatok igénylését tartalmazó leveleim megválaszolásával kapcsolatos munkáját utólag is köszönöm! Most az ügyben fordulnék Önhöz, mint Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok képviseletében is megbízott és eljáró személyhez, hogy a Geo Nord Bau Kft és az Ön által képviselt szervezetek szerződéseinek listáját ellenőrizni szíveskedjen! A részemre még meg nem küldött szerződéseket pótolni szíveskedjen!
Úgy vélem, ilyen a 2016.04.29-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt, a kazincbarcikai 3350/4 hrsz.-ú belterületi ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményessé nyilvánítására és az ingatlan bérbeadásáról szóló napirend mögött rejtőző bérleti szerződés is. Tudomásom szerint az eljárás eredményes volt, ahol a Geo Nord Bau Kft. nyerte el a terület bérlésének lehetőségét.
Ezen bérleti szerződésről sem a Polgármesteri Hivatal, sem a Barcika Szolg Kft. részéről küldött válaszában sem találok semmit. Tisztelettel kérem, a Geo Nord Bau Kft-vel kötött valamennyi szerződést, hiánytalanul, részemre megküldeni szíveskedjen, köztük a fent említett bérleti szerződést is!
Ha tévednék, előre is elnézését kérem! Munkáját, segítségét előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Birtokba ad si jkv Geo Nord Bau1709..pdf
34K Download View as HTML

Attachment Geo Nord Bau b rleti szerz d s felmond s s ter let.pdf
650K Download View as HTML

Attachment Geo NordBau b rleti szerz d s.1709..pdf
3.5M Download View as HTML


Tisztelt Mérten János Úr!

Mellékelten megküldöm a Geo Nord Bau Kft. vonatkozásában előterjesztett
közérdekű adat kiadása iránti kérelmére, a még fellelt okiratokat, melyek
adminisztrációs okokból nem kerültek korábban kiadásra.

Tisztelettel: dr. Buza Orsolya

2017. augusztus 29. 10:56 Mérten János írta,
<[1][FOI #9363 email]>:

Tisztelt Buza Orsolya!

Közérdekű adatok igénylését tartalmazó leveleim megválaszolásával
kapcsolatos munkáját utólag is köszönöm! Most az ügyben fordulnék Önhöz,
mint Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok képviseletében is megbízott
és eljáró személyhez, hogy a Geo Nord Bau Kft és az Ön által képviselt
szervezetek szerződéseinek listáját ellenőrizni szíveskedjen! A részemre
még meg nem küldött szerződéseket pótolni szíveskedjen!
Úgy vélem, ilyen a [2]2016.04.29-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt,
a kazincbarcikai 3350/4 hrsz.-ú belterületi ingatlanra kiírt
versenytárgyalás eredményessé nyilvánítására és az ingatlan
bérbeadásáról   szóló napirend mögött rejtőző bérleti szerződés is.
Tudomásom szerint az eljárás eredményes volt, ahol a Geo Nord Bau Kft.
nyerte el a terület bérlésének lehetőségét.
Ezen bérleti szerződésről sem a Polgármesteri Hivatal,  sem a Barcika
Szolg Kft. részéről küldött válaszában sem találok semmit. Tisztelettel
kérem, a Geo Nord Bau Kft-vel kötött valamennyi szerződést,
hiánytalanul, részemre megküldeni szíveskedjen, köztük a fent említett
bérleti szerződést is!
Ha tévednék, előre is elnézését kérem! Munkáját, segítségét előre is
köszönöm!

Üdvözlettel:

Mérten János

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérten János:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei