Geo Nord Bau Kft-vel kötött szerződések

Mérten János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Barcika Szolg Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Barcika Szolg Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem,szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a Barcika Szolg Kft. és a Geo Nord Bau Kft. között köttetett-e 2012.01.01. és 2017.08.07. közötti időszakban szerződés! Amennyiben igen, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogviszonyra vonatkozó összes dokumentum másolatát (szerződés, tranzakciókra vonatkozó bizonylatok), valamint a szerződés megkötését megalapozó önkormányzati döntések másolatát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Barcika Szolg Kft.!

Sajnálattal látom, hogy 2017.augusztus 7-én benyújtott közadat igénylésemet a mai napig (2017.augusztus 25.) sem teljesítették.
A válaszadásra biztosított 15 napos határidő már 2017. augusztus 22-én lejárt. Tisztelettel kérem, válaszukat pótolni szíveskedjenek!

Kelt: 2017. augusztus 25.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Barcika Szolg Kft.Geo Nord Bau Kft V llalk.szerz.H m n Kat bont s150313..pdf
496K Download View as HTML

Attachment Barcika Szolg Kft.Geo Nord Bau Kft.V llalk.Szerz.2.sz.pdf
378K Download View as HTML

Attachment Barcika Szolg Kft.Geo Nord Bau Kft.V llalk.Szerz.1.sz..pdf
45K Download View as HTML

Attachment BarcikaSzolg.Geoinord.02 melleklet 2 sz reszszamla TIG utalas.pdf
765K Download View as HTML

Attachment BarcikaSzolg.Geonord.01 melleklet 1 sz reszszamla TIG utalas.pdf
719K Download View as HTML

Attachment BarcikaSzolg.Geonord.03 melleklet 3 sz Vegszamla TIG utalas.pdf
800K Download View as HTML

Attachment BarcikaSzolg.Geonord.04 melleklet Eloleg bekero eloleg szamla.pdf
827K Download View as HTML

Attachment Barcikaszolg.Geonord.08 melleklet Kozbeszerzesi osszegzes.pdf
321K Download View as HTML

Attachment Barcikaszolg.Geonord.09 melleklet Kozbeszerzes tajekoztato hirdetmeny.pdf
395K Download View as HTML

Attachment Barcikaszolg.geonord.10 melleklet Kozbeszerzesi felhivas.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!

A BARCIKA Szolg Kft. megbízásából eljárva, "Geo Nord Bau Kft-vel kötött
szerződések" tárgyú közérdekű adat kiadása iránti kérelmére mellékelten
küldöm az alábbi dokumentumokat elektronikus formában:

01. melléklet: 1. részszámla, teljesítés igazolás, utalási bizonylat

02. melléklet: 2. részszámla, teljesítés igazolás, utalási bizonylat

03. melléklet: Végszámla teljesítés igazolás, utalási bizonylat

04. melléklet: előleg bekérő és előleg számla

05. melléklet: Vállalkozási szerződés

06. melléklet: Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

07. melléklet: Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

08. melléklet: Közbeszerzési összegzés

09. melléklet: Közbeszerzési tájékoztató eljárás eredményéről

10. melléklet: felhívás

Tisztelettel: Barcika Szolg Kft.

Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérten János:
Csak a(z) Barcika Szolg Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei