gépjárműadó 2007-2011

Németh Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az elmúlt 5 évben (2007-2011) mennyi pénz folyt be az Önkormányzathoz gépjárműadóból évente.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Németh Csaba!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII törvény 28. § (1) bekezdése és 30. § (2) bekezdése alapján
az elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésére tájékoztatom,
hogy a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatához az elmúlt öt évben
(2007-2011) befolyt gépjárműadó összegét a zárszámadásról szóló
önkormányzati rendeletek mellékletei tartalmazzák.
A rendeletek közzétételre kerültek  az önkormányzat honlapján,
megtekinthetők a [1]www.sopron.hu weboldal Önkormányzat linkre kattintva a
Gyorsmenü Döntéshozatal, előkészítés, ülések, azon belül a Rendeletek
egységes szerkezetben menüpont alatt.
A kért adatok a következők:
2011. év
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27. )
önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadásról 3.
melléklet 194. sor        556.086 E Ft
2010. év
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (V. 2. )
önkormányzati rendelete a 2010. évi önkormányzati szintű zárszámadásról 3.
melléklet  903903230 sor        561.039 E Ft.
2009. év
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2010. (IV. 26. )
önkormányzati rendelete a 2009. évi önkormányzati szintű zárszámadásról 3.
melléklet 903903230 sor        463.809 E Ft.
2008. év
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2009. (V. 7. )
önkormányzati rendelete a 2008. évi önkormányzati szintű zárszámadásról 3.
melléklet 903900022 sor        408.153 E Ft.
2007. év
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2008. (IV. 28. )
önkormányzati rendelete a 2007. évi önkormányzati szintű zárszámadásról 3.
melléklet 903900022 sor        376.194 E Ft.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

Dr. Dobos József
jegyző

References

Visible links
1. file:///tmp/www.sopron.hu

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Csaba:
Csak a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei