Gépjárművek tartós magánhasználata 2014 második felében

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2014. év második felében az összes olyan, a katasztrófavédelem által használt járműre vonatkozóan (OKF, KOK, katasztrófavédelmi igazgatóságok) tételesen az adatokat, melyek tartós magáncélú használatra voltak kiadva. Az adatok tartalmazzák a gépjármű márkáját, gyártmányát (Pl. Ford Mondeo), a motor hengerűrtartalmát, a használó nevét, beosztását, szolgálati helyét, havi bontásban a futott kilométereket. Kérném az adott autónál jelezni, hogy az a katasztrófavédelem tulajdonában van-e, vagy bérelik, ha bérlik, akkor milyen havi összegért.

Kérném elkülönítetten megadni az adatokat adott személyeknél, ha időközben autóváltás történt (tehát látható legyen, melyik autóval mennyit ment), illetőleg adott személynél beosztásváltás történt (pl. igazgatóból főfelügyelő lett).

Az egyértelmű azonosítás érdekében kérem a rendszámok feltüntetését is.

Kérném megadni, 2014. év második félévére vonatkozóan a tartós magáncélú használatból hány forint fizetési kötelezettség keletkezett a használók részéről.

Kérném 2014. évre vonatkozóan összesítésben megadni, a tartós magáncélú használatra kiadott járművekbe a tartós magánhasználat idején összesen hány forint értékben tankoltak üzemanyagot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 25.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150203 132718.pdf
256K Download View as HTML


 
 

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 1701 1 2015.lt.G pj rm vek tart s mag nhaszn lata 2014 m sodik fel ben.pdf
258K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!

Csatoltan küldöm a közérdekű adat igényére a választ.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. főhadnagy
BM OKF

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

A hosszabbítás ellenére sem válaszolták meg teljes körűen a kérdéseket, ezért kérném, haladéktalanul adatot szolgáltatni az eredeti igénylésnek megfelelően.

Ami kimaradt:

A bérelt autót milyen összegért bérlik (csak az lett megadva, hogy a használónak mennyi a havi térítési díja).

2014. év második félévében a tartós magáncélú használatból hány forint fizetési kötelezettség keletkezett a használók részéről. Ez a táblázatból az autóváltások miatt nem olvasható ki.

Az egyes autóknál nem adták meg a futott összkilométert, csak a magánhasználatot.

A főigazgatóra és helyetteseire vonatkozóan semmilyen adatot sem szolgáltattak. Ezek pótlását is kérem.

Nem elfogadható a tankolt üzemanyagra vonatkozó kérés elutasítása. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató 52/2013. számú intézkedéséből egyértelműen kitűnik, az üzemanyagkártyát adott autóra adják ki. Az, hogy nem összesítették ezen adatokat, még nem jelenti azt, hogy nem összesíthetik, és közérdekűadat-igénylés során nem kötelességük kiadni. Ennek megfelelően - az eredeti igénylésnek megfelelően - kérném megadni, 2014-ben összesen hány forint értékben tankoltak üzemanyagot olyan autóba, amely tartós magáncélú használatra volt kiadva (beleértendő a főigazgató és helyettesei is).

A Zala megyei igazgató esetében Opelt tüntettek fel, holott információim szerint MYF-271 rendszámmal Fordot használt már a 2014-es év második felében is. Ennek tisztázását, hiányos adatszolgáltatás esetén az adatok kiegészítését kérem.

Kérném a kiegészített adatokkal haladéktalanul, de legkésőbb 2015. február 25-ig újból megküldeni egységesen a táblázatot.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

Felhívom a figyelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/3716/2/V. számú állásfoglalására, melyben felszólítják az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot az adatszolgáltatás teljesítésére:
http://www.langlovagok.hu/tuzvonal/1080_...

Kérném az adatszolgáltatás hiányzó részének haladéktalan teljesítését.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150804 151309.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment 1 sz m mell klet.pdf
77K Download View as HTML

Attachment 1 sz m mell klet2.pdf
78K Download View as HTML

Attachment 2 sz m mell klet.pdf
120K Download View as HTML

Attachment 3 sz m mell klet.pdf
108K Download View as HTML

Attachment 4 sz m mell klet.pdf
100K Download View as HTML

Attachment 5 sz m mell klet.pdf
104K Download View as HTML

Attachment 6.sz m mell klet.pdf
62K Download View as HTML

Attachment 7 sz m mell klet.pdf
48K Download View as HTML

Attachment 8 sz m mell klet.pdf
49K Download View as HTML

Attachment 9 sz m mell klet.pdf
101K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm a BM OKF válaszait.
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment kieg sz t s.pdf
48K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Úr!
 
A tartós magánhasználatos táblázatok utolsó sorai lemaradtak,
kiegészítésként megküldöm.
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei