Gépjárművek vásárlása és bérlése

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy a PGR-871, a PGR-872, az NTH-817, az NKK-876, a KKG-215, az NDP-001, az LZA-490, a POM-150, a POM-121 rendszámú gépjárművekre vonatkozóan, hogy azok milyen gyártmányúak és típusúak, valamint, hogy kik használják őket!

Továbbá kérem, hogy a gépjárművekkel kapcsolatban adják meg azt is, hogy azokat vásárolták vagy bérlik-e, esetleg ajándékba kapták, illetve mikor, mennyiért és mely cégtől vagy kitől szerezték be azokat!

Kérem, hogy a bérelt autókra vonatkozóan közöljék azt is, hogy beszerzésük óta mennyi bérleti díjat fizettek ki értük!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 12.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Csik szBrigitta.190327..pdf
515K Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta Úrhölgy!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, mellékelten
megküldöm közérdekű adat kiadása iránti kérelmére a közbenső
válasziratunkat.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment gk.LZA 490 meghosszabb t s 2017.05.27 ig.190411..pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment gk.LZA 490 meghosszabb t s 2017.12.31 ig.190411..pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment Csik szBrigitta.g pj rm vek.190411.v lasz..pdf
1.0M Download View as HTML


[Subject only] Fwd:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Csik szBrigitta.g pj rm vek.190411.v lasz..pdf
1.0M Download View as HTML

Attachment gk.PGR 872.190411..pdf
2.1M Download View as HTML

Attachment gk.PGR 871.190411..pdf
2.1M Download View as HTML


[Subject only] Fwd:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment gk.KKG 215.190411..pdf
3.3M Download View as HTML

Attachment gk.NKK 876.190411..pdf
2.7M Download View as HTML


[Subject only] Fwd:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment gk.NTH 817.190411..pdf
4.3M Download View as HTML


[Subject only] Fwd:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment gk.NDP 001 POM 121 POM 150 2018.12.19 2018.12.31.190411..pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment gk.NDP 001 POM 150 2018.12.19 2019.12.18.190411..pdf
1.4M Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, mellékelten
megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment gk.NDP 001 2017.12.17 ig meghosszabb t s.190411..pdf
1.4M Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, mellékelten
megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya

Tisztelt Csikász Brigitta!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, kérem, hogy
egy elektronikus elérhetőséget megadni szíveskedjék, mert az ügyhöz
kapcsolódó további 2 db okiratot a KiMitTud felülete nem tudja fogadni,
így az adat kiadásának technikai akadálya van.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!

Kérem, a következő e-mailre küldje meg a további két dokumentumot: [email address].

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei