Gerilla Press Kft.-vel kötött szerződések

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gerilla Press Kft.-vel kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel és a hozzájuk kapcsolódó összes teljesítési igazolással együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 4.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.


Attachment TeljIg.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment Teljes t sigazol sok.pdf
3.5M Download View as HTML

Attachment GerillaP NKOH.PDF.pdf
53K Download View as HTML

Attachment GerillaP tl that s gi.pdf
2.0M Download View as HTML

Attachment VLSZO 2015 00221 Gerilla Press anonimiz lt.pdf
3.4M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Társaságunkhoz 2016. április 4. napján elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésében foglaltakra tekintettel mellékelten megküldjük Önnek a Városliget Zrt-nek a Gerilla Press Kft-vel kötött szerződését, a hozzá kapcsolódó mellékleteket valamint teljesítési igazolásokat, valamennyi dokumentumban felismerhetetlenné téve a meg nem ismerhető részeket.

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Városliget Zrt.!

Köszönöm a választ. Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre a teljesítési igazolások mellékleteit, a teljesítési jegyzőkönyveket is.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: office
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.


Attachment GerillaP telj sszes t.pdf
2.9M Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016.04.19-i megkeresésére válaszolva csatoltan küldjük a kért adatszolgáltatást anonimizált formában.

Tisztelettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Városliget Zrt.!

Köszönöm az adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei