Gerilla Press Kft.-vel kötött szerződések - MTVA

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Gerilla Press Kft.-vel 2010. 01.01. és 2016.04.05. között kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel és a hozzájuk kapcsolódó összes teljesítési
igazolással együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 5.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image003.png
0K Download

Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment Gerilla press 1 melleklet.pdf
387K Download View as HTML

Attachment Gerilla press 2 melleklet.xls
25K Download View as HTML


 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Tájékoztatom, hogy a Gerilla Press Kft. az MTVA nyilvántartása alapján az
MTVA vevője.

A Gerilla Press Kft-vel egyetlen szerződés jött létre, amely 2013.november
1. napjától határozatlan ideig – tehát jelenleg is – hatályos, és amely
alapján a Gerilla Press Kft. az MTVA fotóarchívumából kiválasztott fotók
egyszeri felhasználási jogát fizette meg az MTVA részére (1. sz.
melléklet).  A Gerilla Press Kft. a 2013. november 1. előtti időszakban
2011 évtől egyedi megrendelések alapján fizetett a fotók felhasználási
jogáért.

A Gerilla Press Kft. részére kiszámlázott összeg 2011 és 2016. április 5.
közötti időszakban összesen 480.000,-Ft + Áfa volt. Válaszunkhoz a számlák
kimutatását csatoljuk a 2. sz. mellékletben, amelyből megállapítható a
teljesítések és az MTVA számlái kiállításának időpontja, valamint az
ellenszolgáltatás értéke. Figyelemmel arra, hogy az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 30.§ (7) bekezdése alapján „A közfeladatot ellátó szerv
gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére
irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre
való hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát
képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony
típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is
teljesítheti.”, ezért álláspontunk szerint adatszolgáltatásunk az Ön
igényét megfelelően teljesítette. Amennyiben a fentiekben részletezett
információktól eltérő tartalmú tájékoztatást kíván kapni, kérjük jelezze
számunkra.

Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

Tisztelettel,

 

 

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt MTVA Sajtóosztály!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei