Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Frankó Provolone, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Ghaith Pharaon vásárolt-e letelepedési kötvényt?

Frankó Provolone küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Frankó Provolone to read recent responses and update the status.

Feladó: Frankó Provolone

Delivered

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésre a választ:

Az Esti Újság úgy tudja, hogy az FBI által is keresett milliárdos üzletember, Pharaon is vásárolhatott letelepedési kötvényt, így az alapján jogosult a magyarországi tartózkodásra is.

Kérdésem az, hogy igazak-e a médium állítása, miszerint Ghaith Pharaon letelepedési kötvényt vásárolt?

Amennyiben a kérdés megválaszolásában nem a BÁH az illetékes, hanem például a Nemzetgazdasági Minisztérium, vagy a Külgazdasági és Külügyminisztérium (esetleg valaki más), kérem, továbbítsák oda a levelet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 12.

Üdvözlettel:

Sasvári Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal


Attachment img 161214103709.pdf
226K Download View as HTML


 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)


Attachment img 161214103611.pdf
984K Download View as HTML


NGM/41223/2016– közérdekû adatigénylés

 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

 

 

Tisztelt Címzett!

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 29. § valamint a  harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény  99. § (1)
alapján jelen levelünk mellékleteként szíves válaszadás céljából
visszaküldjük a Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélkapcsolati Információs
Irodára továbbított közérdekû adatigénylést.

 

Az áttételrõl a levélírót egyidejûleg - másolatban - értesítettük.

 

Segítõ közremûködésüket elõre is köszönjük!

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

From: Jogi Fõosztály [mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, December 14, 2016 9:48 AM
To: Ügyfélszolgálat (NGM)
Subject: Tájékoztatás küldése

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal


Attachment img 161215100516.pdf
322K Download View as HTML


 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)

Iktatószám: NGM/41223/2/2016. – közérdekû adatigénylés

 

Sasvári Péter úr részére

[1][FOI #8172 email]

 

 

Tisztelt Sasvári Úr!

 

A „Ghaith Pharaon vásárolt-e letelepedési kötvényt?” tárgyú közérdekû
adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A letelepedési magyar államkötvény konstrukciójáról a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
rendelkezik. A törvény nem teszi azt lehetõvé, hogy magánszemély közvetlen
módon letelepedési kötvényt vásároljon. Ezt csak az Államadósság Kezelõ
Központ Zrt.-vel szerzõdött közvetítõ vállalkozások tehetik meg. A
konstrukció másik elemeként a letelepedési engedélyt igénylõ
magánszemélyek a közvetítõ vállalkozások saját értékpapírjait kötelesek
lejegyezni legalább 300 000 euró névértékben. Ennek megfelelõen a
kérdésben szereplõ magánszemély is legfeljebb egy közvetítõ vállalkozás
által kibocsátott értékpapírt vásárolhatott, ezzel kapcsolatosan –
tekintettel arra, hogy ez a cég üzleti titkát képezi – nem áll adat
rendelkezésünkre.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][email address]    

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Frankó Provolone, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Frankó Provolone:
Csak a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Schengeni vízumkiadás

A(z) Külügyminisztérium részére Mong Attila által

Corex

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére Horn Gabriella által

Gül baba türbéje

A(z) Miniszterelnökség részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei