Giró Szász és Társai, szerződések

Oroszi Babett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Oroszi Babett

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Csepeli Önkormányzat és háttérintézményei, és/vagy az önkormányzat birtokában álló cégek által a Giró Szász és Társai Ügyvédi Irodával 2006 óta kötött valamennyi szerződés értékét és hatályát (szerződésenként), illetve, hogy milyen feladatokra szerződtek az irodával (ezt is szerződésenként lebontva)

- és azt, hogy a Csepeli Önkormányzat és háttérintézményei, és/vagy az önkormányzat birtokában álló cégek 2010 óta összesen mennyi pénzt fizettek ki a Giró Szász és Társai Ügyvédi Irodának, és milyen feladatok elvégzésére

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 24.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Kernné dr. Kulcsár Dóra


Attachment GIRO2011.PDF.pdf
11 Download View as HTML

Attachment GIRO2012.PDF.pdf
11 Download View as HTML

Attachment GIRO2013.PDF.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B R2lyw7MtU3rDoXN6X21ic3plcnoucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B R2lyw7MtU3rDoXN6bWJzemVyei5tw7NkLnBkZg.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B am9naV9mZWxhZGF0b2tfbWVnb3N6dMOhc2EucGRm.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Oroszi Babett!

Hivatkozva lenti közérdekű adatkérésére, az alábbiakról tájékoztatom.

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények és kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok közül a Giró-Száz Ügyvédi Irodával kizárólag a Csepeli Városgazda Zrt. áll jogviszonyban. A Csepeli Városgazda Zrt. által megkeresésünkre megküldött anyagokat (szerződéseket, a feladatok megosztására vonatkozó megállapodást és a kifizetésekről szóló kimutatásokat) mellékelten megküldöm.

Tisztelettel:

Kernné dr. Kulcsár Dóra
aljegyző
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
tel: 06(1)4276-282
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oroszi Babett:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei