Globex szerződés

Németh Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az 1997 októberében kötött Globex szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 27.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sent request to Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A válaszadás 15 napos határideje lejárt. Szeretném felhívni figyelmét arra, hogy kész vagyok bírósági úton is érvényesíteni a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogomat.
Kérem, küldjék meg részemre a kért dokumentumot!

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Németh Csaba hozzászólt ()

Ment a levél a NAIH-nak.

Link to this

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem, küldje el részemre a kért dokumentumot, vagy írja meg, hogy miért nem teljesíti kérésemet!

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Németh Csaba
Tisztelt Cím!

Elektronikus levél formájában kerete meg SMJV Polgármesteri Hivatalát,
melyben kérte a 2006. okt. 4-i Walter Dezső – Dr. Fodor Tamás közötti
átadás-átvételi jegyzőkönyvet, illetve SMJV Önkormányzata és a Globex
Brókerház Értékpapírforgalmazási Rt. között létrejött szerződést.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 30.§ (2) bekezdése szerint
a közérdekű adatot az igénylő által meghatározott formában kell
rendelkezésre bocsátani. Ön megkeresésében válasz e-mail formájában kérte
az adatszolgáltatást. A kért dokumentum hivatalunkban elektronikus
formában nem áll rendelkezésre. A Pesti Központi Kerületi Bíróság által,
10.P.87.319/2012/4 számon hozott eseti döntésében (mely a közérdekű
adatigényléshez kapcsolódó költségek meghatározásáról rendelkezik) a
dokumentumok elektronizálásának, szkennelésének díját oldalanként 9 ft-ban
határoztat meg. Ezen díjat figyelembe véve a kért dokumentumok esetében,
melyek terjedelmüket tekintve 888 + 7 oldal, a közérdekű adatigényléshez
kapcsolódó díjat 8.055,- Ft-ban határozom meg. Figyelemmel az Infotv. 29.§
(3) bekezdésére az Ön által kért adatszolgáltatást az esetben van mód
teljesíteni, ha a fent meghatározott díjat SMJV Polgármesteri Hivatala
számára megfizeti, és e befizetést hitelt érdemlően bizonyítja (pl.:
bankszámlakivonat másolatának megküldése, házipénztárba történő befizetés
esetén kiállított igazolás megküldésével).

Engedje meg azonban, hogy felhívjam a figyelmét, az Ön által kért
polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve igényelt szerződés,
mint közérdekű adat SMJV Polgármesteri Hivatalában időpont egyeztetést
követően személyesen is megtekinthető, illetve az Ön által kértek szerint
arról másolat készíthető. Így elkerülhető, hogy olyanokért is fizessen,
amelyre esetlegesen nem tart igényt.

                                Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs
aljegyző
----- Továbbította: Szabolcs Sárvári/SMJVPH dátum: 2012.08.23 15:20 -----

Feladó: József Dobos/SMJVPH
Címzett: Szabolcs Sárvári/SMJVPH@sopron-ph
Dátum: 2012.08.16 10:44
Tárgy: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - Globex szerződés

--------------------------------------------------------------------------

Tóthné Ács Mónika
titkársági ügyintéző
Jegyzői Titkárság
06/99 515-113
----- Továbbította: Mónika Ács/SMJVPH dátum: 2012.08.16 10:44 -----

Feladó: Németh Csaba <[FOI #104 email]>
Címzett: KözAdat requests at Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2012.08.16 10:33
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Globex szerződés

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Kérem, küldje el részemre a kért dokumentumot, vagy írja meg, hogy
    miért nem teljesíti kérésemet!
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   
   
    -------------------------------------------------------------------
    Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
    küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
    kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
    [FOI #104 email]
   
    Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
    KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
    segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
    [1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
   
    Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
    találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
    helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
    hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
   
    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm válaszukat. Valóban nem tartok igényt mind a 888 oldalra, ezért kérem írja meg nekem, hogy kik voltak a szerződés aláírói (és milyen tisztségben írták alá).

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Németh Csaba!

Két tárgyban, önálló megkeresésként, közérdekű adat igénylése iránt
kereste meg SMJV Polgármesteri Hivatalát. Miután az adatigénylő személye e
két megkeresést összekötötte, így egy levélben válaszoltam a
megkeresésére, melyet mindkét esetben megküldtem az Ön részére.

Jelen levelében a Globex szerződéssel kapcsolatos megkeresésében kéri a
szerződés aláíróinak nevét és beosztását. A tárgyi szerződés aláírói az
Önkormányzat részéről Dr. Gimesi Szabolcs polgármester, a Globex Brókerház
Értékforgalmazási Rt. részéről Dr. Vellai Györgyi. Dr. Vellai Györgyi,
mint képviseleti joggal rendelkező jelenik meg szerződéskötő félként a
Globex Rt. részéről.

Amennyiben kérését nem pontosan értettem, és mindkét adatigénylés esetében
szüksége volna az aláírók személyére, és tisztségére, kérem válasz
e-mailben jelezze részemre.

                         Tisztelettel. Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #104 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.08.28 10:08
Tárgy: Re: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - Globex szerződés

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Köszönöm válaszukat. Valóban nem tartok igényt mind a 888 oldalra,
    ezért kérem írja meg nekem, hogy kik voltak a szerződés aláírói (és
    milyen tisztségben írták alá).
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm szíves válaszát.
A szerződés aláírását (Dr. Gimesi Szabolcs polgármester úr részéről) bizonyára megelőzte egy közgyűlési szavazás.
Kérem, küldje el nekem viszontválaszban a szavazás részleteit: igennel szavazó, nemmel szavazó, tartózkodó, esetleg a szóban forgó közgyűlésről távol maradó képviselők neveit, valamint hogy melyik pártot, szervezetet képviselték.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

A hatályos jogszabályokra, valamint a rendelkezésre álló adatokra
figyelemmel kérést az alábbiak szerint tudom teljesíteni:

SMJV Közgyűlése a tárgyban beterjesztett előterjesztést  21 igen, 1
tartózkodás mellett  fogadta el.

                 Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs  aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #104 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.09.03 11:45
Tárgy: Re: Válasz: Re: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - Globex
szerződés

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Köszönöm szíves válaszát.
    A szerződés aláírását (Dr. Gimesi Szabolcs polgármester úr
    részéről) bizonyára megelőzte egy közgyűlési szavazás.
    Kérem, küldje el nekem viszontválaszban a szavazás részleteit:
    igennel szavazó, nemmel szavazó, tartózkodó, esetleg a szóban forgó
    közgyűlésről távol maradó képviselők neveit, valamint hogy melyik
    pártot, szervezetet képviselték.
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az említett szavazás titkos volt?

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

A közgyűlés az előterjesztést zárt ülésen tárgyalta, a döntést nyílt
szavazással hozta meg.

                        Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #104 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.09.10 12:36
Tárgy: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Továbbítás: Közérdekűadat igénylés -
Globex szerződés

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Az említett szavazás titkos volt?
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A nyílt szavazásról nem áll rendelkezésre több adat, mint a végeredmény? Esetleg valamely jogszabály miatt nem tudható meg, hogy kik szavaztak igennel, valamint ki tartózkodott?

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

Tárgyi eljárásban a képviselők nem névszerinti szavazás keretében
döntöttek, így a jkv. csak a szavazati arányt rögzíti. A jkv. nem
rendelkezik ezen esetekben arról , hogy a ki hogyan szavazott, csak a
szavazati arányok kerülnek rögzítésre.

            Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs  aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #104 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.09.10 14:32
Tárgy: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Továbbítás: Közérdekűadat
igénylés - Globex szerződés

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    A nyílt szavazásról nem áll rendelkezésre több adat, mint a
    végeredmény? Esetleg valamely jogszabály miatt nem tudható meg,
    hogy kik szavaztak igennel, valamint ki tartózkodott?
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm válaszát!

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az tudható, hogy az említett közgyűlésen kik vettek részt a képviselők közül?

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Jelenleti iv 1997 10 28 zart ules.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

Csatoltan küldöm az 1997. október 28-ai zárt üléshez csatolt
jegyzőkönyvet.

            Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs aljegyző    

Feladó: Németh Csaba <[FOI #104 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.09.10 19:00
Tárgy: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Továbbítás:
Közérdekűadat igénylés - Globex szerződés

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Az tudható, hogy az említett közgyűlésen kik vettek részt a
    képviselők közül?
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Németh Csaba

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Hogyan lehetséges, hogy a jelenléti ív szerint 16 képviselő volt jelen, mégis 22 szavazatot adtak le összesen?

Üdvözlettel:

Németh Csaba

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

Az általam megküldött adatok az 1997 október 28-ai közgyűlés zárt ülésének
adott tárgyban releváns adatai. A kérdéses időszakban sem a Polgármesteri
Hivatal vezetője, sem jómagam nem dolgoztunk a Hivatalban, így a feltett
kérdésére 15 év távlatából válaszolni nem tudok.

                  Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs  aljegyző

Feladó: Németh Csaba <[FOI #104 email]>
Címzett: [email address]
Dátum: 2012.10.01 09:23
Tárgy: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Válasz: Re: Válasz: Re:
Továbbítás: Közérdekűadat igénylés - Globex szerződés

--------------------------------------------------------------------------

     Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
    Hivatal!
   
    Hogyan lehetséges, hogy a jelenléti ív szerint 16 képviselő volt
    jelen, mégis 22 szavazatot adtak le összesen?
   
    Üdvözlettel:
   
    Németh Csaba
   
   

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Németh Csaba:
Csak a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei