Göd 058/3, 059/13, 059/15, 059/16 hrsz. alatti ingatlanokon zajló munkálatok

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisi Parkerdő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pilisi Parkerdő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy jelenleg a Göd 058/3, 059/13, 059/15, 059/16 hrsz. alatti ingatlanokon milyen munkálatokat végez a Pilisi Parkerdő. A felsorolt ingatlanokon a korábban ott lévő erdő letermelése megtörtént, az erdő igénybevételéhez kapcsolódó engedélyek és tervdokumentáció ( innen letöltve: http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_i... szerint pedig a munkálatok várható befejezése - az ütemterv szerint 5. ütem várható befejezése - 2018. november 24 -e.
Az említett helyrajzi számú ingatlanokon jelenleg is munka folyik, melyekre vonatkozóan Horváth Andrea közérdekű adatigénylést nyújtott be Önöknek november 5-én. Az adatigénylésre adott november 15-ei válaszukban azt írták, hogy a 141/2018. (VII. 27.) Kormányrendeletnek ( továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően végzi a Pilisi Parkerdő Zrt. a területen 20-40 cm humuszréteg eltávolítását és Dunakeszi határába való elszállítását.
Jelenleg a területen több méter mélységű árkok kiásása valamint földkitermelés folyik. Kérem, szíveskedjék tájékoztatni, hogy a humuszréteg eltávolításán kívül milyen földmunkák folynak a területen.
Kérem, hogy szíveskedjék számomra megküldeni azokat az engedély(ek)et, határozatokat illetőleg azokat a dokumentumokat (a dokumentumok elektronikus másolatait), melyek alapján a humuszréteg eltávolítását, elszállítását, valamint a Kormányrendeletben megfogalmazottakhoz - a terület ipari innovációs területté való fejlesztése - kapcsolódó munkálatokat végzi a Pilisi Parkerdő Zrt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 3.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Pilisi Parkerdő Zrt.!

A mai napon, december 18-án jár le a közérdekű adatigénylésemre adandó válasz 15 napos határideje. Köszönettel várom az adatigénylésemre adandó válaszukat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 18.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Szedlacsek Rozália
Pilisi Parkerdő Zrt.


Attachment F89 7.pdf
469K Download View as HTML


Bodnár Zsuzsa részére

 

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

 

Csatoltan megküldöm Társaságunk közérdekű adatigénylésével kapcsolatos
válaszlevelét.

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Szedlacsek Rozália

titkárságvezető

 

Pilisi Parkerdő Zrt.

Titkárság

 

honlap: www.parkerdo.hu

 

H-2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.

telefon: +36 26/598-000

telefax: +36 26/398-229

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei