Gólyatábor adatai

Károlyi Salomon küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Károlyi Salomon

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az első egyetemi kancellár kinevezése óta szervezett gólyatábor, balektábor, gólyahét, balekhétről
a rendezvény szervezőjének nevét,
azok nevét, akikkel az Egyetem a rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban megállapodást vagy szerződést kötött,
a rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban kötött megállapodás vagy szerződés másolatát,
a résztvevő gólya hallgatóknak a részvételért mekkora összeget kellett fizetniük,
a résztvevő gólya hallgatók az egyetemnek vagy más személynek fizették az összeget, ez esetben azt is hogy kinek,
azok nevét, akik a rendezvényen vendéglátói szolgáltatást nyújtottak,
a velük kötött megállapodások másolatát és azt hogy melyik a lebonyolításban, szervezésben részt vevő külső fél vagy az egyetem melyik szervezeti egysége kötötte a megállapodást,
a rendezvényen árusított italok és ételek árlistáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 11.

Üdvözlettel:

Károlyi Salomon

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Ikt. sz.: 70100-3/KSJIF/2016.

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Károlyi Salomon<[FOI #7895 email]> 2016.10.11.
17:15 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az első egyetemi kancellár kinevezése óta szervezett gólyatábor,
balektábor, gólyahét, balekhétről
a rendezvény szervezőjének nevét,
azok nevét, akikkel az Egyetem a rendezvény szervezésével,
lebonyolításával kapcsolatban megállapodást vagy szerződést kötött,
a rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban kötött
megállapodás vagy szerződés másolatát,
a résztvevő gólya hallgatóknak a részvételért mekkora összeget kellett
fizetniük,
a résztvevő gólya hallgatók az egyetemnek vagy más személynek fizették az
összeget, ez esetben azt is hogy kinek,
azok nevét, akik a rendezvényen vendéglátói szolgáltatást nyújtottak,
a velük kötött megállapodások másolatát és azt hogy melyik a
lebonyolításban, szervezésben részt vevő külső fél vagy az egyetem melyik
szervezeti egysége kötötte a megállapodást,
a rendezvényen árusított italok és ételek árlistáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 11.

Üdvözlettel:

Károlyi Salomon

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7895 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment 2015.pdf
2.8M Download View as HTML

Attachment 2016.pdf
2.8M Download View as HTML


Iktatószám: 70100- 6 /KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Megkeresésére a következőkről tájékoztatom:
 
az első egyetemi kancellár kinevezése óta szervezett gólyatábor,
balektábor, gólyahét, balekhétről
a rendezvény szervezőjének nevét,
2015: Ludányi Zsófia
2016: Palotay Lilla
azok nevét, akikkel az Egyetem a rendezvény szervezésével,
lebonyolításával kapcsolatban megállapodást vagy szerződést kötött,

2015: Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület, Ludányi Zsófia elnök

2016: Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület, Palotay Lilla elnök
a rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban kötött
megállapodás vagy szerződés másolatát,
csatolmányként (2015, 2016)
a résztvevő gólya hallgatóknak a részvételért mekkora összeget kellett
fizetniük,
2015: 18.500 Ft
2016: 18.500 Ft
a résztvevő gólya hallgatók az egyetemnek vagy más személynek fizették az
összeget, ez esetben azt is hogy kinek,

2015: SEMMELWEIS EGYETEM 2015. ÉVI GÓLYATÁBOR SZERVEZŐI ÉS RÉSZTVEVŐI
KÖZÖSSÉG CIVIL TÁRSASÁG

2016: SEMMELWEIS EGYETEM 2016. ÉVI GÓLYATÁBOR SZERVEZŐI ÉS RÉSZTVEVŐI
KÖZÖSSÉG CIVIL TÁRSASÁG
azok nevét, akik a rendezvényen vendéglátói szolgáltatást nyújtottak,

2015: Instruktorok Öntevékeny Csoport Kft

2016: Instruktorok Öntevékeny Csoport Kft

a velük kötött megállapodások másolatát és azt hogy melyik a
lebonyolításban, szervezésben részt vevő külső fél vagy az egyetem melyik
szervezeti egysége kötötte a megállapodást,
2015: a csatolt szerződés tartalmazza a főbb kérdéseket
2016: a csatolt szerződés tartalmazza a főbb kérdéseket
a rendezvényen árusított italok és ételek árlistáját."

2015: a csatolt szerződés mellékletében megtalálható

2016: a csatolt szerződés mellékletében megtalálható
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Károlyi Salomon<[FOI #7895 email]> 2016.10.11.
17:15 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az első egyetemi kancellár kinevezése óta szervezett gólyatábor,
balektábor, gólyahét, balekhétről
a rendezvény szervezőjének nevét,
azok nevét, akikkel az Egyetem a rendezvény szervezésével,
lebonyolításával kapcsolatban megállapodást vagy szerződést kötött,
a rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban kötött
megállapodás vagy szerződés másolatát,
a résztvevő gólya hallgatóknak a részvételért mekkora összeget kellett
fizetniük,
a résztvevő gólya hallgatók az egyetemnek vagy más személynek fizették az
összeget, ez esetben azt is hogy kinek,
azok nevét, akik a rendezvényen vendéglátói szolgáltatást nyújtottak,
a velük kötött megállapodások másolatát és azt hogy melyik a
lebonyolításban, szervezésben részt vevő külső fél vagy az egyetem melyik
szervezeti egysége kötötte a megállapodást,
a rendezvényen árusított italok és ételek árlistáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 11.

Üdvözlettel:

Károlyi Salomon

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7895 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Károlyi Salomon:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Gólyatábor adatai

A(z) Debreceni Egyetem részére Károlyi Salomon által

Gólyatábor adatai

A(z) Pécsi Tudományegyetem részére Károlyi Salomon által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei