Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Golyóstoll beszerzés

Kovács Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Béla to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács Béla

Tisztelt Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Hivatal indulása óta és az adatigénylés kézhezvételéig számított
időszakon belül íróeszközre, pontosabban golyóstollak beszerzésére
fordított összeget évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 11.

Üdvözlettel:

Kovács Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Aliz Mórocz dr.
Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala


Attachment k z rdek adat 20150415.pdf
190K Download View as HTML


Kovács Béla úr részére

                                                                      

 

Tisztelt Uram!

 

Hivatkozással 2015. április 11-én kelt megkeresésére az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § alapján mellékelem a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
Hivatala válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Mórocz Aliz

jogi főreferens

Jogi és Nemzetközi Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Béla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Béla:
Csak a(z) Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kiküldetések

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei