GOP 1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása Halna-Duna-projekt záró beszámolója

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium.

Feladó: Becker András

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A GOP 1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása nevű pályázati konstrukció keretében a Halna-Duna Kft. egy 2013.07.30-i döntés értelmében 490 651 253 forint támogatásban részesült az "Állandó mágnesek között ébredő erők munkavégzését felhasználó mágnes motor kutatása és kifejlesztése" című projektje megvalósításához. A kormányzati pályázati információs portál adatai szerint a társaság hat hónappal ezelőtt, 2015.11.30-án leadta a projektzáró beszámolót. Kérem szíveskedjenek a fenti dokumentumot
elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 26.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/12538-9/2016– közérdekû adatigénylés

 

Becker András részére

[1][FOI #7200 email]

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

Közérdekû adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidõt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Július 26-án kelt adatigénylésemre, melyben a Halna-Duna Kft. kedvezményezett a GOP 1.1.1-11 jelű konstrukció keretében támogatott projektjének 2015.11.30-án leadott záró beszámolóját kértem, önök augusztus 10-én 15 nap határidő-hosszabbítást jelentettek be a válasz tekintetében. Levelükben az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkoznak. A hivatkozott jogszabályhely azt mondja ki, hosszabbításnak akkor van helye, "Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár."
Esetünkben egyik ok sem állhat fönn, hiszen egyetlen, az adatgazdánál elektronikus formában rendelkezésre álló, értelemszerűen könnyen fellelhető és továbbítható dokumentumról van szó.
Mindezek alapján kérem, hogy fenti dokumentumot a jogszabály rendelkezésének megfelelően küldjék meg részemre.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Július 26-án kelt adatigénylésemre, melyben a Halna-Duna Kft. kedvezményezett a GOP 1.1.1-11 jelű konstrukció keretében támogatott projektjének 2015.11.30-án leadott záró beszámolóját kértem, önök augusztus 10-én 15 nap határidő-hosszabbítást jelentettek be a válasz tekintetében. Levelükben az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkoznak. A hivatkozott jogszabályhely azt mondja ki, hosszabbításnak akkor van helye, "Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár."
Esetünkben egyik ok sem állhat fönn, hiszen egyetlen, az adatgazdánál elektronikus formában rendelkezésre álló, értelemszerűen könnyen fellelhető és továbbítható dokumentumról van szó.
Mindezek alapján kérem, hogy fenti dokumentumot a jogszabály rendelkezésének megfelelően küldjék meg részemre.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/12538-9/2016– közérdekű adatigénylés

 

Becker András részére

[1][FOI #7200 email]

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

A GOP-1.1.1-11-2012-0562 azonosító számú, „Állandó mágnesek között ébredő
erők munkavégzését felhasználó mágnes motor kutatása és kifejlesztése”
című pályázatra (a továbbiakban projekt) vonatkozóan benyújtott
adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A kutatás-fejlesztési tárgyú projektek esetében a projekt műszaki-szakmai
tartalmára vonatkozó leírás és az előrehaladási jelentésekben rögzített
adatok megismerése a kedvezményezett üzleti tevékenységére nézve
aránytalan sérelemmel járna, így azok az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdésének utolsó mondata alapján nem
adhatók ki.

 

A záró beszámoló továbbá – tekintettel arra, hogy a projekt teljes körű
lezárására még nem került sor, az elszámolások, beszámolók ellenőrzése még
nem fejeződött be – az Info tv. 27. § (5) bekezdése alapján döntés
megalapozását szolgáló adatnak minősül, ezért annak kiadása ugyancsak nem
lehetséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a
alapján bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei