Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Jasztrab Szilárd, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakértő, Oktató és Kutató Kft. - érvényes hatósági engedély

dr. Jasztrab Szilárd küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for dr. Jasztrab Szilárd to read a recent response and update the status.

Feladó: dr. Jasztrab Szilárd

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Pesti Központi Kerületi Bíróság kirendelésében a Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakértő, Oktató és Kutató Kft. igazságügyi klinikai pszichológiai és igazságügyi klinikai pszichiátriai vizsgálatot végzett 2016.03.17.-én és 2016.04.19.-én. A szakvéleményt 2016. 05.02.-én írásba is foglalta.

Az akkori érvényes törvényi előírásoknak megfelelően a Grafológiai Intézetnek érvényes ’ ANTSZ engedéllyel ’ kellett volna rendelkeznie, amit az Igazságügyi Minisztérium XX-IFFO1972/34/2017 állásfoglalása is tartalmaz, pontosan megnevezve a jogszabályokat és azt is, hogy EMMI tartja nyilván és felügyeli ezt a területet.

A Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakértő, Oktató és Kutató Kft.-nek (Cégjegyzékszám: 01-09-075664, adószám: 10579981-2-43) a fenti vizsgálatok elvégzésekor volt-e ANTSZ-nél érvényes működési engedélye (a 1111 Budapest Bartók Béla út 39. szám alatti telephelyre vonatkozóan)?

A cselekmény elvégzésekor érvényes jogszabályok:

33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás, 2. számú függelék, 1.3.4.5. pontja alapján: Egészségügyi Igazgatási Főosztály:
a) Az Egészségügyi Igazgatási Főosztály az egészségügyi igazgatással kapcsolatos hatósági feladatkörében:
1. ellátja a jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat,
6. vezeti az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének nyilvántartását,
16. közreműködik a határterületnek minősülő tevékenységek azonosításában, egészségügyi szolgáltatásnak minősülés megítélésében,
17. végzi az általa kiadott engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzését.

1997. évi CLIV. törvény 108. § (1.) Egészségügyi szolgáltatás - a 108/A. §-ban foglalt kivétellel - kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható.

1997. évi CLIV. törvény 108. § (3) A működéshez szükséges feltételek fennállásában bekövetkezett változást a szolgáltató haladéktalanul bejelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek.

1997. évi CLIV. törvény 108. § (4) A működéshez szükséges feltételek meglétét az egészségügyi államigazgatási szerv rendszeresen ellenőrzi.

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. 2. melléklet: Igazságügyi orvostan: Élőszemély vizsgálatok esetén e rendelet, illetve az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, az orvosi rendelőkre vonatkozó általános minimumfeltételek betartása szükséges. Az igazságügyi pszichiátria, az igazságügyi pszichológia és az egészségbiztosítási orvosszakértés végzéséhez az orvosi vizsgálatok általános feltételeinek megfelelő helyiség biztosítása szükséges.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 10.

Üdvözlettel:

dr. Jasztrab Szilárd százados

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment SMiBiz224 K17122211030.pdf
281K Download View as HTML


kizárólag elektronikus úton kézbesítve

66575/2017/JEÜEGYH

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Jasztrab Szilárd, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Jasztrab Szilárd:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei