Gripen vadászgép biztosítása filmforgatáshoz

Medvegy Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Honvédelmi Minisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Medvegy Gábor

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Argo 2 című film forgatásához Gripen vadászgép rendelkezésére bocsátásáról szóló megállapodást, az ezzel járó költségeket és azt, hogy a honvédelmi miniszter milyen alapon dönthet a repülőgépek magáncélú felhasználásáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 18.

Üdvözlettel:

Medvegy Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: szervezeti e-mail cím: HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály
Honvédelmi Minisztérium


Attachment utf 8 B MSA1MSAyMDE0IE1lZHZlZ3kgR8OhYm9yLmRvYw
0K Download View as HTML


[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - Gripen vadászgép biztosítása filmforgatáshoz

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtó osztály
Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Medvegy Gábor!

 

Hivatkozással a 2014. október 18-án kelt közérdekű adatigénylésére az
alábbiakról tájékoztatom:

 

A 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről (a
továbbiakban: Hvt.§) 37.§ (4) bekezdése szerint:

 

„A Honvédség szállítóeszközei és műszaki munkagépei - a rendszeresített
harcjárművek és a fegyverzet kivételével - kérelemre, a honvédelemért
felelős miniszter engedélyével, megállapodás alapján, térítés ellenében,
ideiglenesen átengedhetők.”

 

A Gripen vadászgépek a rendszeresített harcjárművek kategóriába
sorolhatók, ezért az idézett jogszabályhely értelmében a Magyar Honvédség
nem engedhet és nem is enged át JAS 39 Gripen vadászgépet magáncélú
felhasználásra, így film elkészítéséhez sem. Az Argo II című film
forgatása során a Gripen felvétele egy adott kiképzési napon történt, a
Kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison. A film stábjának e
kiképzési naphoz kellett igazítania a forgatás időpontját, a Honvédelmi
Minisztérium vezetése pedig engedélyt adott a felvétel elkészítésére. A
forgatásról szerződés nem készült, mivel külön költség nem merült fel, és
a Magyar Honvédségnek a forgatás nem került többletkiadásába.

 

Tisztelettel:

 

 

Honvédelmi Minisztérium

Miniszteri Kabinet

Sajtóosztály

Tel: +36-1-474-1109

Fax: +36-1-474-1110

E-mail: [email address]

[1]http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-mini...

[2]https://www.facebook.com/magyarhonvedseg

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga kizárólag a címzettnek szól.
Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben
haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerből. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie, nyilvánosságra hoznia, vagy azzal más módon visszaélnie. Az
üzenet és annak csatolmánya(i) a HM biztonsági rendszere által a küldés
során vírusellenőrzésen estek át, azonban ez nem jelent garanciát arra
vonatkozóan, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az
ilyen jellegű fertőzésből fakadó meghibásodásokért vagy hibás működésért
sem az üzenet küldője, sem a levelező rendszer üzemeltetője és tulajdonosa
nem vállal felelősséget. Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az
esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az
feltétlenül szükséges!”

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or the
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this email by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited. This message and its attachment(s) are
virus-scanned by the MoD’s virus protection system, but this does not
guarantee that the message is free from harmful programme code. The
operator of the mailing system and its owner do not take responsibiliy for
any malfunction related to this type of infection. Protect your
environment! Please think about environmental responsibilities and only
print the email and its attachment(s) if it is essential.

« Ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints sont destinés
à l’usage exclusifs du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire,
veuillez en informer immédiatement, par téléphone ou par courriel,
l’expéditeur du message et de détruire le courriel ainsi que le ou les
fichiers qui y sont joints. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous
n’avez aucun droit de copier et d’enregistrer ce message, de diffuser et
de publier son contenu ou de l’utiliser de façon illicite. Le message et
les fichiers qui y sont joints ont été contrôlés lors de l’envoi par le
système de sécurité du Ministère de la Défense ce qui ne garantie pas que
le message soit exempte de codes nuisibles. L’expéditeur ainsi que
l’opérateur et le propriétaire de système déclinent toute responsabilité
en cas de panne ou dysfonctionnement dus à de telles contaminations.
Pensez à l’environnement. N’imprimer ce courriel ou les documents joints
que si vous en avez vraiment besoin! »

References

Visible links
1. http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-mini...
2. https://www.facebook.com/magyarhonvedseg

Hivatkozása ide

Feladó: Medvegy Gábor

Tisztelt Sajtóosztály!

Köszönöm válaszukat.

Üdvözlettel:

Medvegy Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Medvegy Gábor:
Csak a(z) Honvédelmi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei