gyámügyi, gyermekvédelmi szervek működésének MINISZTÉRIUMI ellenőrzésére vonatkozó dokumentáció

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: dr. Hidasi Edit

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

A sajtóból is ismert tragikus gyámügyi, gyermekvédelmi esetek kapcsán (pl. a tragikus szigetszentmiklósi gyermekbántalmazás) közérdek azon jogszabályi háttér és ellenőrzési rend nyilvános megismerhetősége, hogy a szakminisztérium végez-e törvényességi ellenőrzést a gyámügyi, gyermekvédelmi szerveknél, milyen gyakorisággal, milyen szakmai iránymutatások alapul vételével. Kérem ezen információk rendelkezésre bocsátását.

Kérem továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala (másodfokú gyámhivatal), a 10. kerületi gyámhivatal, a 20. kerületi gyámhivatal és a 20. kerületi gyermekvédelem működésére vonatkozó ellenőrzési jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalát, továbbá kérem tájékoztatásukat a fenti szervekre vonatkozó soron következő, átfogó ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrzések kiemelt prioritásairól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 3.

Üdvözlettel:

dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Feladó: Dakos Zsuzsanna Dr.
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment MiBiz350406582120150212092839.pdf
95K Download View as HTML


Iktatószám: 9885-2/2015/JOGIEÜ

[FOI #3927 email]

Kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással csatoltan megküldöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Dakos Zsuzsanna
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály Egészségpolitikai Jogi Osztály
Tel.: 06-1-795-1124
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei