Gyermekjóléti szociális ellátás

Kiss Istvan küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zirc Város Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kiss Istvan

Delivered

Tisztelt Zirc Város Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2017. január 1. és 2018. november 1. napja között lévő időszakban a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjával, illetve Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával munkaviszonyban álló szakemberek neveit, beosztását, iskolai végzettségük és szakképesítésük megnevezését, a munkaviszonyuk kezdete és vége feltüntetéssel, valamint a fent nevezett szociális szolgáltató intézménnyel eseti megbízási szerződésben álló szakemberek neveit és feladatkörét is feltüntetni sziveskedjenek.

Kérem továbbá külön feltüntetni a fent megjelölt időszakban egy adott megnevezett szakemberre jutott esetszámokat, külön az alapellátásban, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésben, valamint a szakellátásban.

Felhívom a kedves figyelmét, hogy a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központtal munkaviszonyban álló szakemberek közfeladatot ellátó személynek minősülnek mivel közpénzből közérdekű tevékenységet látnak el. Ennek ismeretében a szolgáltató központ intézményében alkalmazott személyek nevei és beosztásai közérdekű adatnak minősülnek. Ezért kérem tisztelettel, hogy a szociális szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartójának honlapján, melynek címe:
https://zirc.hu/intezmenyek/szocialis/zi... a családsegítők, esetmenedzserek, szakmai vezetők és egyéb beosztásban lévő szakemberek neveit és feladatkörüket érintő információkat közérdekből nyílvános módon honlapjukon feltüntetni legyenek szívesek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 6.

Üdvözlettel: Kiss István

Hivatkozása ide

Feladó: Kapitány Zsolt
Zirc Város Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kiss István!

A Zirc Város Polgármesteri Hivatalhoz - mint ilyen néven nem létező
közfeladatot ellátó szervhez - küldött közérdekű adatigénylésével
kapcsolatosan tájékoztatom, hogy az adatigénylését hatáskör hiányában
megküldtük a hatáskörrel rendelkező Zirci Önkormányzati Szolgáltató
Központ intézményvezetőjének ([email address]) a közérdekű
adatigénylés teljesítése céljából.

Kérem a továbbiakban szíveskedjen a fent megjelölt intézményt keresni az
adatigényléssel kapcsolatosan, valamint kérem tájékoztatásom
tudomásulvételét.

--
Tisztelettel:

Kapitány Zsolt
osztályvezető
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
telefon: 88-593-704
telefax: 88-414-475
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ


Attachment Z SZK k z rdek adatig nyl s v lasz.pdf
576K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
Mellékelten küldöm Kiss István levelére a választ.
Tisztelettel: Koós Kata
--
Koós Kata
intézményvezető
Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ
8420 Zirc Alkotmány u. 14.
[1][email address]
+36/88 416 936, +36/20 563 2208

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Istvan:
Csak a(z) Zirc Város Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei