Gyermekvédelmi adatigénylés Somogy megye

Vajda Attiláné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Somogy Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vajda Attiláné

Delivered

Tisztelt Somogy Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2015. november 01. napjától a válaszadás napjáig

1. Hány alkalommal indult ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás a Marcali Járási Gyámhivatal ellen?

2. Hány alkalommal fordultak tisztességes eljárás sérelme miatt a
Kaposvári Törvényszékhez ( Közigazgatási és Munkaugyi Birósághoz ) a Marcali Járási Gyámhivatal visszás ügyintézése vonatkozásában az ügyfelek - avagy hány alkalommal perelték be az első fokú Gyámhivatalt a másodfokú Kormányhivatal útján?

3. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (ombudsman) hány alkalommal kezdeményezett vizsgálatot a Marcali Járási Gyámhivatal vonatkozásában?

4. Hány alkalommal, és milyen összegben bírságolt a Marcali Járási Gyámhivatal kapcsolattartás végrehajtása ügyében kapcsolattartásra kötelezett terhére?

5. Hány alkalommal tettek feljelentést kiskorú veszélyeztetése tárgyában?

6. A gyámhivatali ügyintézők milyen gyakran vesznek részt munkaalkalmassági vizsgálaton, különös tekintettel a mentálhigiénés szűrésre?

7. Átlagosan hány ügyet intéz egy-egy ügyintéző?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 17.

Üdvözlettel:

Vajda Attiláné

Hivatkozása ide

Somogy Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bmp
186K Download

Attachment K z rdek adatig nyl sre v lasz.pdf
50K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vajda Attiláné:
Csak a(z) Somogy Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei